web
První klientský rating bank v České republice


Komerční banka 67,375

Kvartál
1 2 3 4

1. čtvrtletí
2013
1. čtvrtletí
2010
3. čtvrtletí
2011
1. čtvrtletí
2011
Komerční banka, a. s.

Na Příkopě 33, č. p. 969, 114 07 Praha 1
Tel.: 222 432 111
E.mail: mojebanka@kb.cz, www.kb.cz

Ohodnoťte banku

Porota 2Q 2017 69,6
Miroslav Zeman

Komerční banka je banka se zajímavým image. Jedná se o velkou banku, kterou její klienti vnímají jako takový nadstandard. Není to \"jen\" spořitelna, je to prostě \"komerční\". A banka na této vlně a image docela dobře funguje a prezentuje se.

Komerční banka také vyčnívá mezi velkými bankami jako banka s nejrozumnější a nejvíce vstřícnou poplatkovou politikou. Nejlépe z velkých bank se tak umisťuje v hodnocení kategorie výše poplatků a přehlednosti a férovosti sazebníků.

Když se povede a je dobře řízená pobočka, dokážou zaměstnanci banky přinést klientovi výrazně nadstandardní přístup a výhody. Ačkoliv je tedy Komerční banka masovou, velkou bankou, dokáže, když chce, dobře pracovat i individuálními přáními či problémy svých klientů.

Komerční banku musíme také připomenout v souvislosti s naším projektem hodnocení bank GEEN Vstřícná banka. Komerčka je v našem hodnocení nejúspěšnější z největších bank. Stala se dokonce vítězem jednoho z hodnocených čtvrtletí.

S čím přišla banka v II. čtvrtletí 2017

Komerční banka byla v II. čtvrtletí 2017 aktivnější než ve čtvrtletí předchozím. Banka vykázala zisk a zejména spustila svou inovační laboratoř. Jedná se o velmi dobrý nápad, který může banku výrazně posunout ve směru významných inovací a zavádění nových, přelomových služeb v bankovním sektoru. Banka také posílila svou pozici v rámci poskytování úvěrování a služeb podnikatelům a živnostníkům.

Národní galerii navštívilo vloni zdarma téměř o polovinu více dětí a studentů

Téměř o polovinu vzrostl v roce 2016 počet návštěvníků z řad dětí a studentů, kteří bezplatně navštívili sbírkové expozice Národní galerie v Praze. Díky spolupráci s Komerční bankou mají tuto možnost již od dubna 2015. Zatímco v minulém roce využilo volného vstupu 70 tisíc dětí, mládeže do 18 let a studentů do 26 let, o rok dříve to bylo pouze 49 tisíc. Toto je aktivita Komerční banky, která se nám velmi líbí a je nám blízká. V minulosti jsme tuto akci velmi chválili. Tato zpráva navíc prokazuje, že podpora Komerční banky je skutečně efektivní a přináší své výsledky. Takto vysoký nárůst zájmu o naší i světovou kulturu, který pomáhá Komerční banka zprostředkovat je skutečně chvályhodná. Nejedná se tak jako v případě jiných projektů o podporu milion korun pro nějaký obecný účel, ale o cílenou, neohraničenou a zcela jasnou aktivitu, která pomáhá desetitisícům mladých lidí ke vzdělání a vychutnání kultury, kterou zde máme k dispozici.

KB a skupina EIB podpoří rozvojové projekty v ČR částkou přes 8 miliard Kč

Komerční banka od začátku roku uzavřela partnerské smlouvy s Evropskou investiční bankou (EIB) a Evropským investičním fondem (EIF) v celkové výši 8,1 miliard Kč na podporu českých podnikatelů. Komerční banka (KB) a Evropský investiční fond poskytnou českým malým a středním firmám na inovační projekty 5,4 miliardy Kč v programu EuroInovace. Už jsme v této souvislosti pochválili Českou spořitelnu, i ČSOB, nyní tato pochvala nemine ani Komerční banku. Podnikatelé by si snad měli dle ohlášené výše podpor mnout ruce. Podpora dosahuje téměř deseti miliard korun. Otázkou je, pro koho bude podpora skutečně dosažitelná a jak složité a náročné budou podmínky získání dotace. Víme ze zkušeností, že administrativa a formality dokáží zničit a zadupat do země nejeden potřebný a pozitivní projekt.

Valná hromada Komerční banky schválila dividendu za rok 2016 ve výši 40 Kč na jednu akcii

Akcionáři Komerční banky na dnešní valné hromadě svým hlasováním potvrdili návrh představenstva banky na schválení podílu na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy) za rok 2016 ve výši 40 korun na jednu akcii. V tomto případě se jedná o dividendu výrazně nižší než v případě ČSOB, kde si akcionáři vyplácí 75 korun na akcii. I tak se jedná o několik miliard korun, které odputují z naší ekonomiky do zahraničí a nebudou využity na potřebné či užitečné investice do bankovních služeb nebo bezpečnosti bankovních služeb. Uvidíme jak velká bude celková částka dividend, které odejdou v tomto roce z bankovního sektoru i z naší země pryč do zahraničí.

KB aktivně podporuje českou ekonomiku a připravuje se na budoucnost

Komerční banka dnes zveřejnila své konsolidované výsledky za první čtvrtletí 2017. Celkové výnosy vzrostly meziročně o 1,7 % na 7,8 miliardy Kč. Tento výsledek byl podpořen silnou aktivitou klientů při zajišťování proti měnovému riziku před ukončením intervencí ČNB. Vykázané provozní náklady poklesly o 18,5 % na 3,2 miliardy Kč, přičemž tato položka zahrnuje rovněž čistý pozitivní příspěvek z prodeje a přecenění budov centrály KB. Název zprávy jakoby dělal z Komerční banky nezištného podporovatele tuzemské ekonomiky. Vždycky je ale pravdou, že to žádná banka nedělá zadarmo a rozhodně to nedělá jen „z lásky k Česku“, jako jeden z nejmenovaných Německých obchodních řetězců. Banky se vždy vezou na vlně ekonomického cyklu a snaží se co nejvíce vydělat. Tím ale nerozporujeme, že výhodné úvěry mohou skutečně pomáhat rozhýbat ekonomiku.

Program Komerční banky „Nastartujte se“ opět podpoří začínající firmy, letos už popáté

Podpořit začínající podnikatele v České republice je již pátým rokem hlavním cílem grantového programu Komerční banky ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) – Nastartujte se. Své podnikatelské projekty mohou zájemci přihlásit do 8. 9. 2017. Nastartovat se potřebuje občas každý z nás. Někdo se potřebuje nastartovat kávou, někdo jiný jídlem, jiný sexem, podnikatelé startují penězi a prostředky na investice. To platí zejména o začínajících firmách, nebo nápadech pro něž je zásadní sehnat dostatek kapitálu pro rozjezd podnikání. Určitě je tedy možné aktivitu banky v této věci pochválit. Otázkou je jak široká a efektivní tato podpora skutečně bude a zda podpoří dostatek nadějných projektů.

Agroúvěr Prémium od SGEF nabízí zemědělcům úrokovou prémii až 3 %

Úrokové zvýhodnění až 3 % nabízí zemědělcům výhodný a osvědčený Agroúvěr Prémium od společnosti Société Générale Equipment Finance (SGEF). Tato mimořádná nabídka vznikla ve spolupráci s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem (PGRLF) v rámci programu Zemědělec. Našim zemědělcům jakoukoliv podporu přejeme. I zemědělství je obor velmi náročný na investice i provozní výdaje a tak je pro ně výhodné financování velmi důležité. Komerční banka tak vstupuje do segmentu, kterému zatím dominovala spíše Monate Money Bank a snaží se zemědělcům nabídnout své produkty. Ale ani nejlepší úvěry nevyřeší největší problémy zemědělců jako jsou velká sucha, eroze půdy či její zdražování a úbytek.

Miroslav Škvára
Peter Michajlov
Petr Kučera

Komerční banka (KB) zdokonalila službu transparentní účet. Díky rozšíření funkčnosti se významně zlepší a zjednoduší přístup veřejnosti k transparentním účtům zejména obcí a měst nebo neziskových organizací, tedy spolků, nadací, fondů, politických stran atd. Cílem transparentního účtu je posilovat důvěryhodnost hospodaření těchto organizací.

Olga Ortová Šeflová

Société Générale Equipment Finance navýšila objem poskytnutých finančních prostředků klientům v ČR a na Slovensku. Ekonomicky se KB daří, výnosy rostou, povedlo se prodat původní budovu centrály banky. Z důvodu posílení důvěryhodnosti neziskového sektoru, Komerční banka zjednodušuje přístup k transparentním účtům měst a obcí, neziskových organizací, nadací, fondů, politických stran. Ve spolupráci s Evropskou investiční bankou (EIF) a Evropským investičním fondem (EIF) podporuje Komerční banka financování inovačních projektů v programu Euroinovace v objemu 5,4 mld. Kč. Ve spolupráci s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem (PGRLF), v rámci programu Zemědělec, připravila KB osvědčený Agroúvěr Prémium s úrokovým zvýhodněním až 3 % p.a. Již popáté podporuje KB, ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, program „Nastartujte se“ pro začínající podnikatele. KB provozuje nejširší síť vkladových bankomatů na českém trhu, do kterých je možno vkládat hotovost bez poplatků. V soutěži Zlatá koruna však banka se svými produkty nezabodovala.

Bankovní poplatky 2Q 2017 73,8
Bankovní poplatky.com

Komerční banka dlouhodobě patří mezi aktivní banky, pokud jde o poplatkové změny, ale i o novinky v sazebníku. V posledním čtvrtletí byl ale relativně klid. Nebudeme proto v této části hodnocení měnit.

V aktuálním čtvrtletní došlo k několika poplatkovým změnám zejména v oblasti hypoték, spotřebitelských úvěrů a u podnikatelských produktů. Nicméně se tyto změny příliš nedotkly základních bankovních služeb. Pro aktuální kvartál není proto důvod měnit naše hodnocení.

Sazebník banky se díky změně konceptu ještě více zjednodušil a zredukoval a tak i nadále obhajuje pozici jednoho z nejpřehlednějších ceníků na českém trhu. Zejména je třeba podtrhnout uvádění ceny mimo balíček v jedné tabulce či tipy u každé kapitoly. Banka mimochodem nabízí oba koncepty pohledu na sazebník. Jeden soubor v pdf formátu ke stažení, kde je všechno na jednom místě a pak sazebník rozčleněn do jednotlivých kapitol (depozitní produkty, karty, platební styk, úvěry atd.), kde si klient může hledat jednotlivé služby a mezi kapitolami si přeskakovat. Hodnocení proto ponecháváme na stejné vysoké úrovni.

V Q Reportu Scott & Rose nedošlo u standardního klienta k žádným změnám a tak i nadále zaplatí 1.586 Kč ročně a totéž se týká i aktivního klienta, jehož náklady budou i nadále 4.358 Kč. Hodnocení v této části proto nemáme důvod měnit.

20. 08. 2017  10:36
09. 08. 2017  13:43
26. 07. 2017  15:22
Veřejnost 2Q 2017 50
Mile vstřícný servis, bez vtíravých nabídek, přesně to, co potřebuji.
neserióznost v hypoteční praxi

Tiskové zprávy Komerční banka

Mobilní bankovnictví Komerční banky ovládl otisk prstu

Mobilní bankovnictví Komerční banky ovládl otisk prstu

 • Otiskem prstu lze v Mobilní bance a Mobilní bance Business od Komerční banky (KB) nově autorizovat všechny transakce;
 • Dříve bylo možné se do aplikací otiskem prstu pouze přihlásit;
 • Bezpečnostní řešení Trusteer od IBM je nyní k dispozici i pro operační systém iOS.
celý článek
GEEN Vstřícná banka: Dejte Komerční bance své vysvědčení - III. čtvrtletí 2017

GEEN Vstřícná banka: Dejte Komerční bance své vysvědčení - III. čtvrtletí 2017

GEEN Vstřícná banka - v rámci projektu prvního klientského ratingu bank, mají i čtenáři serveru Bankovní poplatky unikátní možnost ohodnotit tuzemské banky a vystavit jim své vysvědčení. Přečtěte si jak vstřícná byla Komerční banka a rovnou ji ohodnoťte! ČTĚTE DÁLE!

celý článek
Komerční banka představuje nový koncept běžných účtů

Komerční banka představuje nový koncept běžných účtů

 • Komerční banka (KB) vylepšuje od 2. srpna 2017 svoji nabídku účtů pro občany;
 • Účty jsou pro všechny klienty výhodnější, vylepšenou verzi získávají automaticky nejen noví, ale i stávající klienti KB;
 • Účty KB jsou bez dodatečných a zbytečných podmínek;
 • Základní MůjÚčet je zdarma, MůjÚčet Plus za 39 Kč obsahuje všechny odchozí a příchozí elektronické transakce i dva výběry z bankomatů ostatních bank;
 • Samozřejmostí všech účtů je internetové i mobilní bankovnictví s bezpečnostním řešením IBM Trusteer a platební karta se všemi výběry z bankomatů KB zdarma.
celý článek
Významný a odpovědný příspěvek k českému ekonomickému růstu

Významný a odpovědný příspěvek k českému ekonomickému růstu

 • Objem úvěrů poskytnutých klientům Skupiny KB narostl meziročně o 5,1 % na 599,8 miliardy Kč;
 • Celkové vklady klientů vzrostly meziročně o 11,8 % na 771,2 miliardy Kč;
 • Aktiva klientů Skupiny KB v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění stoupla o 8,8 % na 157,3 miliardy Kč;
celý článek
Komerční banku povede od srpna Jan Juchelka

Komerční banku povede od srpna Jan Juchelka

Novým předsedou představenstva a generálním ředitelem Komerční banky (KB) se v srpnu stane Jan Juchelka, který posledních pět let působil v centrále mateřské banky Société Générale (SG) v oblasti korporátního a investičního bankovnictví. V čele banky nahradí Alberta Le Dirac’h, který strávil v čele banky poslední čtyři roky a 2. srpna skončí jeho mandát.

celý článek
Komerční banka spustila nové internetové stránky o inovativních projektech - KB Innovation Point

Komerční banka spustila nové internetové stránky o inovativních projektech - KB Innovation Point

Inspirativní příklady realizací zajímavých inovativních projektů nyní naleznou zájemci o chytrá řešení na nových webových stránkách Komerční banky. Na jednom místě bude možné nalézt konkrétní příklady z praxe z různorodých oblastí, jako jsou například energetické úspory, ekologie, doprava apod.

celý článek
Nadace Jistota Komerční banky se více zaměřuje na paliativní péči

Nadace Jistota Komerční banky se více zaměřuje na paliativní péči

Aktivity Nadace Jistota, jejímž zřizovatelem je Komerční banka, se letos intenzivněji zaměřují na podporu projektů v rámci paliativní a hospicové péče. V roce 2017 je proto na tyto účely vyčleněna částka více než 2,6 milionu Kč. Nadace Jistota v uvedených oblastech spolupracuje s Centrem paliativní péče, Českou společností paliativní medicíny a přímou finanční dotaci poskytla i pěti subjektům zaměřených na hospicovou péči. Celkově nadační podpora paliativní a hospicové péče v aktuálně nasmlouvaných projektech dosáhla již 3,3 milionu Kč.

celý článek
Na scénu přichází komiksová edice platebních karet Komerční banky

Na scénu přichází komiksová edice platebních karet Komerční banky

Oblíbený hrdina může nyní provázet klienty Komerční banky (KB) doslova na každém kroku. Ve spolupráci s filmovým studiem Warner Bros. vydává banka nově jedinečnou edici platebních karet s motivem oblíbených hrdinů, kteří ztělesňují spravedlnost a boj za dobro. V první vlně nových komiksových karet KB je možné volit mezi Wonder Woman, Supermanem a Batmanem.

celý článek
Komerční banka varuje před novou vlnou PODVODNÝCH útoků známýCH jako „falešný prezident“

Komerční banka varuje před novou vlnou PODVODNÝCH útoků známýCH jako „falešný prezident“

Komerční banka (KB) varuje své klienty před novou vlnou podvodných útoků označovaných jako „falešný prezident“. Podstatou schématu je scénář, kdy se podvodník vydává za pracovníka vrcholového vedení firmy, který kontaktuje pracovníka s patřičnými oprávněními provádět bankovní převody a pod smyšleným důvodem udělí pokyn k úhradě ve prospěch podvrženého účtu. Účinnou ochranou proti tomuto podvodnému jednání je ověření transakce s jejím zadavatelem jiným způsobem než pouze mailem, např. telefonicky.

celý článek
Komerční banka zjednodušuje přístup k transparentním účtům

Komerční banka zjednodušuje přístup k transparentním účtům

Komerční banka (KB) zdokonalila službu transparentní účet. Díky rozšíření funkčnosti se významně zlepší a zjednoduší přístup veřejnosti k transparentním účtům zejména obcí a měst nebo neziskových organizací, tedy spolků, nadací, fondů, politických stran atd. Cílem transparentního účtu je posilovat důvěryhodnost hospodaření těchto organizací.

celý článek
všechny tiskové zpravy

Generální partner
Organizátor         Záštita
Generální mediální partner

Mediální partneři

Partneři