web
První klientský rating bank v České republice


Moneta Money Bank 61,3

Kvartál
1 2 3 4

Banka roku
2011
Banka roku
2010
2. čtvrtletí
2010
3. čtvrtletí
2011
Moneta Money Bank, a. s.

Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4-Michle
Tel.: 224 441 111, 224 443 636
E-mail: www.moneta.cz

Ohodnoťte banku

Porota 1Q 2010 62,4
Dalibor Z. Chvátal

GE Money Bank se od počátku vrhla na úvěry pro spotřebitele a je jim věrná dodnes. Dalo by se zjednodušeně napsat: když pro úvěr, tak do GE, protože pokud vám nepůjčí ona, tak nikdo.

 

Když o sobě začala říkat, že chce být transparentní bankou, moc jsem jí nevěřil, ale banka svým slovům dostála.

 

Oblíbený paušální účet, který jako první nabídl neomezené výběry z bankomatů byl konkurenci dlouho trnem v oku. Transparentní jsou její spotřebitelské úvěry, přesně víte, co zaplatíte. Na druhé straně tyto přesně automatizované procesy předem znemožňují bavit se o ceně, protože výjimky možné nejsou.

 

GE je typický „mekáč“, tj. standardní bankovní produkt, který koupím za jasně definovaných podmínek a jdu. Horší je to už s hypotékami, tady občas procesy váznou, požadavky se řeší na poslední chvíli a jedna ruka neví, co dělá druhá.

 

Oceňuji dobrý vstup na trh kreditních karet. Kreditky GE byly dlouhodobě podprůměrné, za to nyní patří u cobrandových variant mezi nejlepší na trhu a ve stáji má hned dva černé hřebce, při jejichž pořízení chybu neuděláte. GE se naučila moderní fenomény jako Twitter a Facebook a přestože já obličejovou síť nemusím, u banky aktivitu cením.

Karel Kopeček

GE Money bank se řadí do šedého průměru, který nijak výrazně nevyniká. Nicméně platí, že je rozhodně jedním z tahounů českého  bankovnictví.

 

Dobře pochopila důležitost internetového bankovnictví a především její bezpečnosti. V tomto patří mezi lídry. To je samozřejmě velmi „vstřícný“ krok směrem ke klientům a ochraně jejich financí. Produktově je srovnatelná s konkurencí, ale  jak již bylo řečeno, výjimečný produkt zde chybí.

Eva Poláchová

GE money Bank je mistrem na poli marketingové komunikace. Cituji z jinak velmi přehledného webu (s anglickou mutací):“„GE Money Bank patří mezi největší české peněžní ústavy. Je univerzální bankou, která disponuje širokou sítí poboček a bankomatů. Své služby orientuje jak na občany, tak na malé a střední podniky. Její velkou výhodou je, že je součástí jedné z největších a nejsilnějších společností na světě. GE má diverzifikované portfolio průmyslových i finančních firem, které generují vlastní finanční aktiva.“

 

Tedy největší český peněžní ústav – z pohledu podílu úvěrů a vkladů podle IDnes/Finance – snad ano, nicméně počtem klientů je až cca na 4 místě, počtem obchodních míst na 3., počtem účtů a vydaných karet na 4., počtem bankomatů na 3., velikostí vlastního jmění a aktiv na 8., hospodářským výsledkem na 4. místě.  Pravdou ale je, že je jedničkou ve financování zemědělců na českém trhu a má širokou nabídku produktů určených speciálně pro zemědělce.

 

Objektivně – GE kromě úvěrů pro studenty má plnou strukturu portfolia, ať už jako poskytovatel anebo prostřednictvím partnerů (stavební spoření, penzijní připojištění, samostatné pojištění). 

 

Co se týká spořicích účtů, disponuje GE variantou účtu, která kombinuje podmínky termínovaného vkladu s pravidelným spořením. Úročení je tržně nejvyšší, ale pevné po dobu jednoho roku se závazkem klienta spořit předem stanovenou částku, s minimálním počátečním vkladem. Další nevýhodou je, že tento vysoce úročený účet je pouze pro nové klienty, stávající mají smůlu.

Diskutabilní jsou podmínky pro pořízení spotřebitelských úvěrů zejména z hlediska poplatku za vedení účtu, předčasné splacení a případného penále.  Expresní půjčku ale lze sjednat bez poplatků za poskytnutí úvěru a vedení úvěrového účtu.

 

Běžný účet zdarma může mít sice v GE Money Bank vedle studentů i majitel Konta Genius Active. Musí mít ale průměrný měsíční zůstatek na účtu nad čtvrtmilion korun, jinak i on platí alespoň 119 korun. Povinnost založení dalšího účtu jiné banky nemívají.

 

Kladem je, že u hypotéčních úvěrů prezentuje GE jako jedna z mála garantovanou sazby, tedy sazbu dostupnou všem klientům bez rozdílu.

 

Otakar Schlossberger

Banka nabízí klasicky širokou škálu všech produktů a služeb, které jsou dostupné buď v kamenných pobočkách, nebo přes různé další alternativní distribuční kanály. V poslední době bylo možné vysledovat zvýšená aktivita banky vůči poskytování hypotéčních úvěrů. Základní dokumenty banky vůči spotřebiteli se zdají jako srozumitelné a celkem vstřícné vůči němu. Sazebník je možno také považovat za přehledný.

 

I když se banka přihlásila k dodržování Kodexu chování mezi bankou a klienty České bankovní asociace, nebylo možno se dostat na internetu k informaci, že banka se k jeho dodržování přihlásila.

 

Banka věnuje značnou pozornost bezpečnosti svých elektronických komunikačních kanálů a nabádá k tomu i své klienty vč. ochrany dat svých klientů. Dále se hlásí ke společenské odpovědnosti a podílí se na významné podpoře mj. v sociální oblasti a podporuje sportovní aktivity.

 

Základní informace o hospodaření banky jsou dostupné.

Miroslav Zeman

Pro toto hodnocení jedna z nejkontroverznějších bank. Výhody směrem ke vstřícnosti jsou velmi silné, ale stejně tak silná jsou negativa, která dosažení cíle být nejvstřícnější bankou zase velmi výrazně ztěžuje.

Množství poboček i bankomatů je dostačující, i když existuje prostor pro mírné zlepšení v budoucnosti.  Personální politika banky je problematická. Image, kterou se snaží banka budovat, směřuje k profesionalitě, odbornosti, přesnosti, praxe je však často velmi jiná. Kvalita zaměstnanců banky na pobočkách v pozicích poradců je značně nevyvážená. Na různých pobočkách se tak často setkáte s velmi rozdílným přístupem, jako byste byli u několika úplně odlišných bank a ne u banky jedné.

Jednoznačně lze pochválit mediální a marketingovou politiku banky, která je v konkurenci všech hodnocených bank absolutně nejlepší a nejúčinnější. Banka používá chytrý a nevtíravý způsob oslovování veřejnosti, který nemá primitivně vnutit klientům nový produkt, ale lidi primárně informuje, přináší jim zajímavé informace (např. pravidelné průzkumy banky na nejrůznější životní situace) a lidé tak mají z této komunikace, která je v prvé řadě zaměřena na jejich informovanost či poradenství pozitivní pocit.

Poměrně velké nedostatky vykazuje banka ve svém internetovém bankovnictví, které se potýká se značnými nedodělky, či nefunkčnostmi, které mohou být z hlediska banky výhodné, pro běžné klienty jsou však nepříjemné či přímo frustrující. Příkladem může být založení či zrušení trvalého příkazu, které je speciálně u této banky strnulé a problematické, na rozdíl od jiných bank, kde tento příkaz lze zrušit okamžitě bez jakýchkoliv následků na systém a funkčnost. Problémů v této oblasti má banka více.

Úrokové sazby a další poplatky jsou poměrně vstřícné.

Internetové stránky banky jsou nemastné, neslané, ničím neupoutají, ale svůj účel splňují a v jednotlivých sekcích jsou plně přehledné a intuitivní.

Banka by měla svou vstřícnost budovat na sektorech, ve kterých je skutečně nejlepší a kde vykazuje nejlepší výsledky. K růstu ratingu bude bance stačit, když bude omezovat problematické sektory své politiky, které jsou spíše způsobeny problematickou personální politikou, nedostatečnou kontrolou a jasnými, dodržovanými pravidly ve vztahu ke klientům.

Bankovní poplatky 1Q 2010 68,8
Bankovní poplatky.com

Se svou výší bankovních poplatků patří mezi průměrné, na první pohled. Výhodou se zdá být nabídka zajímavého balíčkového účtu Genius Active, který má v ceně v zásadě všechny základní bankovní služby a patří mezi nejvýhodnější balíčkové účty na trhu. To se projevuje tak, že s tímto kontem banka v různých srovnáních celkem boduje. Pokud navíc klient splní podmínku průměrného zůstatku více než 250 tisíc (bohužel ale jen na tomto účtu, na rozdíl např. od Citibank a ČSOB, kde se zůstatky z různých účtů klienta sčítají), má konto zdarma.

Je to jedna z bank, která pravidelně přichází se zajímavými poplatkovými změnami. Z tohoto pohledu bylo poněkud zklamáním, že banka více a aktivněji nevyužila revoluci v bankovních poplatcích s novým zákonem o platebním styku po 1. listopadu 2009. Nemile překvapil poplatek za měsíční výpis zasílaný poštou (10 Kč) či náhrada za odcizenou či ztracenou kartu (150 Kč).

Pokud jde o sazebník, ten patří spíše k těm méně přehledným. Tabulky s konty jsou nelogicky členěny a dokonce i největší výhody ústředního konta banky Genius Active musí klient hledat pod tabulkou malým písmem a to na zcela jiném místě. Není tak zcela zřejmé, co všechno spadá pod konto Genius Active. K nepřehlednosti také přispívá, že vedle sebe v sazebníku klient najde aktuálně nabízená konta a ta, která již v nabídce nejsou.

Jediná banka ze všech sledovaných, kde jsme narazili na rozpor ve výsledcích nákladů průměrného bankovního klienta a rozboru kalkulátoru poplatků na straně jedné a Bankovní ročenky 2009 od společnosti Scott & Rose na straně druhé. Zatímco u průměrného klienta i dosavadních výsledků kalkulátoru www.bankovnipoplatky.com se klient s kontem Genius Active umístil vysoko, hned na druhém místě (při splnění daných podmínek. Mimochodem i bez splnění podmínek se konto Genius Active dostalo do TOP 15), tak standardní klient se podle Bankovní ročenky 2009 pohybuje vysoko nad průměrem (2514 Kč, 32% nad průměrem). U aktivního klienta v Bankovní ročence se už tento rozdíl výrazně zmenšil, i přesto ho tam najdeme (5170 Kč, 6% nad průměrem).

24.3.2009, Konto Genius Gold zdarma

GE Money Bank zrušila poplatek u konta Genius Gold ve výši 499 korun měsíčně pro všechny klienty, kteří budou mít na tomto kontu zůstatek větší než milion korun. Do limitu milion korun se započítávají finanční prostředky uložené jak na běžných účtech, tak na termínovaných vkladech, což do určité míry snižuje přísnost přijatého limitu.

10.9.2009, Hypotéky – GE odpouští poplatek za zpracování

GE Money Bank se snaží rozhýbat prodej svých hypotečních produktů. Hlavním nástrojem je stejně jako u ostatních bank především snížení úrokových sazeb u nově uzavřených hypoték. U tříletých až pětiletých fixací mohou klienti využít úrokové sazby ve výši 4,99 % ročně. K tomu nabízí banka odpuštění poplatku za zpracování úvěru ve výši až 25 tisíc korun.

1.11.2009, Změny sazebníku

Poměrně dynamická banka na našem trhu přistoupila v rámci vynucené úpravy poplatků k poměrně zajímavým změnám. GE Money tak nově zavádí u měsíčních výpisů poštovné v ceně 10 korun. Toto zpoplatnění však banka kompenzuje snižováním poplatků u denních a týdenních výpisů, které zlevňují o 5, resp. o 140 korun. Je však třeba uvést, že tyto druhy výpisů užívá jen výrazně menší množství klientů než výpis měsíční. Banka také nově zavádí například poplatek za náhradu za odcizenou či ztracenou kartu. Ke zlevnění naopak dochází u vyžádaného duplikátu platebního příkazu či potvrzení o zůstatku na bankovním účtu.

3.3.2010, Expres půjčka bez poplatků

Expres půjčku od GE Money Bank si mohou zájemci do konce května sjednat bez poplatků za poskytnutí úvěru a za vedení úvěrového účtu. Zájemce tak může ušetřit například v případě úvěru ve výši 100 000 korun až 4 500 korun. Expres půjčku lze čerpat v hodnotě 30 až 600 tisíc korun se splatností až 96 měsíců, přičemž nabídka platí neomezeně pro všechny částky a všechny doby splatnosti.

12. 03. 2019  17:49
08. 03. 2019  16:47
28. 02. 2019  13:55
28. 02. 2019  10:26
15. 01. 2019  21:13
13. 01. 2019  00:03
08. 01. 2019  09:40
08. 01. 2019  09:38
Banka se snaží vždy vyjít vstříc klientovi.
Veřejnost 1Q 2010 46,5
Karel Plánička

Pouze hra na banku. Je neprofesionální - slíbí vše (jako Paroubek), ale skutek utek...Konkurenceschopná pouze v retailu.

Štěpán Kirman

Velice hezké a přehledné internetové bankovnictví, lepší jsem ještě neviděl, před tím opravdu smekám, ale bohužel banka má mnoho nesmyslných poplatků např. platby při vkladu...  dále se mi vůbec nelíbí, že při sjednávání úvěru Vám vůbec neřeknou nic o tom, že budete ještě mimo úrok platit také vedení účtu což dělá tuším kolem 300Kč/měs, za toto velké ----...

Jirka Prokeš
Lukas Kutner
Viktorie Babičková
Vladimír Čadek

dobré zhodnocení vložených peněz a ochotní zaměstnanci.

Lucie Nalepová

Kvalitní elektronické bankovnictví.

Martin Bok
Jiří Kovanský
jan pelikan

neni zde vyhodneho nic


Tiskové zprávy Moneta Money Bank

všechny tiskové zpravy

Organizátor         Záštita
Generální mediální partner

Mediální partneři

Partneři