web
První klientský rating bank v České republice


ČSOB 66,1

Kvartál
1 2 3 4

Československá obchodní banka, a.s
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
Tel.: 261 351 111; 224 111 111
E-mail: info@csob.cz, www.csob.cz
Ohodnoťte banku

Porota 2Q 2015 NAN
Miroslav Zeman

ČSOB  je jedna ze tří největších bank působících na tuzemském bankovním trhu. Jedná se o banku, která má velmi široký rozsah a to i díky své velmi šikovné politice specializace jednotlivých značek skupiny. Úspěch Hypoteční banky zaměřující se na hypoteční úvěry, nebo Poštovní spořitelny zaměřující se na drobnou klientelu, je toho důkazem.

Samotná značka ČSOB je pak ceněna u podnikatelů a firem, kterým poskytuje zajímavé a cílené služby v širokém rozsahu a dobré kvalitě. Doufejme také, že se již brzy podaří úspěšně vyřešit a ukončit soudní a arbitrážní spory, které má tato banka s Českým státem. Je zcela evidentní, že působení na tuzemském trhu v globálním kontextu nezpůsobilo bance ani jejímu vlastníkovi žádné ztráty ani škody a naopak stabilní a dlouhodobý zisk.

ČSOB bojuje o podíl na trhu s dalšími velkými bankami a v některých produktech je přímo na špici, což se týká například počtu a objemu hypotečních úvěrů.

Jaké novinky přinesla ČSOB ve druhém čtvrtletí:

Na začátku druhého čtvrtletí přišla ČSOB se zajímavou iniciativou. Formou interaktivní mapy České republiky chce banka mapovat poptávku po konkrétních službách, řemeslech a obchodu přímo ze strany potencionálních zákazníků. Pro podnikatele se tak má jednat o zpětnou vazbu, zda má smysl v nějaké lokalitě otevřít provozovnu či pobočku a zda  tam bude o tuto službu zájem. Jedná se o zajímavý nápad. Otázkou je, jak bude skutečně fungovat. Při aktuálním testu v době letních prázdnin vykazovala aplikace určité uživatelské problémy a nedotaženost, navíc stále není masově využívána, takže je otázkou, zda několik hlasů v mnohatisícovém městě může skutečně plnit funkci tržního mapování zájmu o konkrétní službu.

ČSOB se také v příslušném čtvrtletí pochlubila prvenstvím v hodnocení časopisu Global Finance. Banka se tak v tomto hodnocení renomovaného ekonomického časopisu stala Nejlepší bankou v rámci České republiky. Musíme dodat, že toto hodnocení nekoresponduje s hodnocením našeho prvního klientského ratingu GEEN Vstřícná banka, ale to je pochopitelné.

Není bez zajímavosti, že přesně v době, kdy Česká spořitelna spouštěla svůj program \"Dva roky prázdnin\", tedy na program, který měl motivovat příchod nových klientů a otevírání nových běžných účtů bez poplatků za výběr a platby, přišla s bonusovým produktem i ČSOB. V tomto případě nepodporuje otevírání nových účtů, ale nové půjčky a refinancování. Kdo si tedy ve třetím čtvrtletí vzal u této banky půjčku, nemusel v druhé polovině řádného splácení hradit úroky z těchto půjček. Další motivací jsou samotné nižší úroky u těchto půjček. Stejně jako ČS se i ČSOB snaží přilákat nové klienty na své výhodné půjčky. S novým klientem se otevře i nový účet a mohou se začít využívat i další služby banky.

Pozitivně hodnotíme dlouhodobou snahu banky o zvyšování finanční gramotnosti veřejnosti i jejích klientů. Tomu slouží pravidelné osvětové informace a průzkumy, kterými banka zvyšuje zájem klientů a veřejnosti o problematická témata.

Banka se ve třetím čtvrtletí pochlubila také modernizací a rozšířením svého internetového bankovnictví u ČSOB i ERY. Klienti tak mají nově možnost využít služeb tzv. Bankopojištění, může si sjednat povinné ručení, snadného vypovězení spořícího účtu a převedení prostředků na účet běžný nebo si sjednat půjčku on-line. Modernizace aplikace bankovnictví tak má za cíl nejen jednoduše prodat související produkty banky, ale také přiblížit a usnadnit využití a přehled praktických služeb klientům banky.

ČSOB také pokračovala v úspěšném tažení a zavádění tzv. předplacených karet. Tentokrát je karta využívána v síti prodejen COOP.

Ocenit můžeme i kartu dobré vůle, kde klienti platbou touto kartou přispívají na dobročinné účely. Díky používání této karty zajistilo více než 500 klientů využívajících tuto kartu pro charitu 668 000 korun.

Petr Kučera

Z pohledu drobného klienta zůstává standardní, spolehlivě fungující bankou, která většinou nepřekvapí ani v dobrém, ale naštěstí ani špatném smyslu.

I modrá část ČSOB už reagovala na konkurenci a od května nabídla účet zdarma nazvaný Plus Konto, které je kopií Online účtu od \"sesterské\" Era Poštovní spořitelny. Poplatky nemusí platit jen ten, komu na účet v příslušném měsíci přijde alespoň 15 tisíc korun. Oba účty přitom nabízejí stejné služby a je v nich vše, co většina klientů bank potřebuje. Spíše než o nějakou inovaci nebo vstřícnost (dosavadním platícím klientům samozřejmě banka přechod na bezplatný účet nijak aktivně nenabízí) jde ale o snahu neztratit další drobné klienty.

Nepříliš vstřícně působí i fakt, že ani aktivním klientům banka zatím sama nenabízí bezkontaktní platební kartu – pokud si o ni sami neřeknou nebo jim neskončí (dlouhá) platnost té předchozí.

Markéta Grušáková

Co se týče převratných novinek, pak ČSOB nepřišla s ničím extra. Nicméně se nám velmi líbí její bezkontaktní debetní Karta dobré vůle, kterou mohou klienti používat již od loňského roku. Za loňský rok tak klienti nasbírali pro dobročinné účely téměř 700 tisíc korun. Výborná je také možnost sjednat si cestovní pojištění přes tzv. smart banking, které klientovi zabere pár minut. ČSOB rovněž byla partnerem akce „Podnikatelka roku“ a celkově se zajímá o podnikatelské prostředí v České republice. I za toto si zaslouží plusové body.

Miroslav Škvára
Otakar Schlossberger

Banka si stále udržuje poměrně širokou škálu poboček, které však vystupují jednak pod hlavičkou ČSOB, jednak na pracovištích České pošty pod hlavičkou tzv. poštovní spořitelny, což je divize ČSOB. Tato je zejména zaměřena na drobnou klientelu působící v menších městech a na nižší příjmové skupiny obyvatelstva. Jejich internetové stránky působí stále poněkud „konzervativně“, nicméně podávají všechny potřebné informace.

Také tato banka je také zařazena do systémově významných institucí a tudíž, podle mého názoru, se na ni vztahuje totéž, co bylo uvedeno u ČS, a. s.

Sazebník pro spotřebitele je poměrně komplikovaný a ceny v něm uvedené osobně považuji stále za „nepřiměřeně“ vysoké.

Reklamu banky vnímám spíše za celou finanční skupinu – banku, pojišťovnu, Hypotéční banku, příp. další finanční instituce v rámci skupiny.

Banka se zapojuje také do společenské odpovědnosti, ale ve srovnání s výší hospodářského výsledku a aktivitami jejich konkurentů by, podle mého názoru, mohla činit více. Banka podporuje kulturní a společenské aktivity.

Její divizi „ERA“ je prezentována vůči spotřebiteli jako „samostatná banka“, což stále považuji za klamání spotřebitele. 

Bankovní poplatky 2Q 2015 NAN
Bankovní poplatky.com

Banka, která je v posledních letech aktivní. ČSOB od 1. května zavedla nové ČSOB Plus konto, což je účet s vedením zdarma při splnění stanovené podmínky. Při nesplnění podmínky zaplatíte 99 Kč měsíčně. První dva kalendářní měsíce je vedení bez poplatku, v dalších měsících je zdarma při splnění podmínky, že na účet je zasláno minimálně 15 000 Kč v každém měsíci. Novým kontem se změnila struktura banky a proto zvyšujeme hodnocení v této části o 0,5 bodu.

Změna

Změna pro klienta

Fyzické osoby

 

Zvýšení poplatku za zasílání měsíčních výpisů poštou u ČSOB konta, ČSOB Aktivního konta a ČSOB Studentského konta na 20 Kč (doposud 13 Kč)

 

Zvýšení poplatku za zaslání výzvy na uhrazení debetního zůstatku na účtu na 200 Kč + poštovné (doposud 30 Kč + poštovné)

 

Zvýšení poplatku za zaslání upomínky na uhrazení debetního zůstatku na účtu na 500 Kč + poštovné (doposud 100 Kč + poštovné)

 

U ČSOB Exkluzivního konta již nebude omezen počet bezplatných inkas z účtu a plateb SIPO (doposud 5 měsíčně)

 

Zavedena nová položka  - měsíční výpis emailem - zdarma (pouze tehdy, pokud klient nemá zřízeny Služby elektronického bankovnictví)

 

Snížení poplatku za vklad hotovosti debetní kartou na BÚ na České poště na 15 Kč (doposud 35 Kč). Platí i pro SME

 

Nová položka  - Donáška hotovosti na adresu za 65 Kč

 

Sazebník ČSOB patří i nadále mezi ty spíše přehlednější. Banka jej k 1. 9. výrazně zjednodušila a především přidala funkcionalitu – HLEDAT. Hodnocení pro aktuální II. čtvrtletí neměníme.

Postavení ČSOB se v Q Reportu Scott & Rose se proti minulému kvartálu výrazně změnilo. Standardní klient zaplatí nově díky novému kontu 979 Kč za rok (dříve 1.720 Kč) a aktivní klient stále stejných 7.209 Kč. Vzhledem k tomu zvyšujeme hodnocení v této části o 0,5 bodu.

 

Veřejnost 2Q 2015 NAN
Miroslav Vachůn
V mojí pobočce jsou všichni vstřícní.

Tiskové zprávy ČSOB

ČSOB půjčuje plně online do pár minut, nově i neklientům

ČSOB půjčuje plně online do pár minut, nově i neklientům

Půjčit si na cokoli nikdy nebylo snazší. Peníze jednoduše na pár kliknutí mohou u ČSOB nově získat i neklienti. Vše včetně podpisu smlouvy a načerpání peněz lze provést plně online a stihnout do pár minut. Zájemci si navíc mohou půjčku vyzkoušet, a pokud ji vrátí do 3 měsíců, dostanou všechny zaplacené úroky zpět.

celý článek
1. pololetí 2019 pro ČSOB: akvizice ČMSS přispěla k mimořádnému zisku skupiny ČSOB

1. pololetí 2019 pro ČSOB: akvizice ČMSS přispěla k mimořádnému zisku skupiny ČSOB

Čistý zisk skupiny ČSOB činil 10,9 mld. Kč. Objem úvěrů vzrostl na 752 miliard Kč (meziroční zvýšení o 3 %), kvalita úvěrového portfolia zůstává vysoká.

celý článek
Průzkum ČSOB: Firmám se dýchá opět o něco lépe

Průzkum ČSOB: Firmám se dýchá opět o něco lépe

Malé a střední firmy zvýšily ve druhém čtvrtletí optimismus. Ten se opírá zejména o přetrvávající silnou poptávku po zboží a službách a spokojenost s  ekonomickým vývojem. V porovnání s minulým kvartálem znatelně zesílila investiční aktivita. Index očekávání firem ČSOB, který náladu pravidelně sleduje, vyrostl mezičtvrtletně o 1,8 bodu na 22 bodů. 

celý článek
ČSOB získala už podesáté prestižní ocenění od Euromoney

ČSOB získala už podesáté prestižní ocenění od Euromoney

ČSOB získala už podesáté prestižní ocenění Euromoney Awards for Excellence. V anketě uznávaného magazínu Euromoney se tak znovu stala nejlepší bankou v České republice v roce 2019. 

celý článek
Na poštách je od července možné platit kartami všech bank

Na poštách je od července možné platit kartami všech bank

V celé obchodní síti České pošty je možné od začátku července platit za poštovní služby kartami společností Mastercard a Visa všech vydavatelských bank. Poskytovatelem platebních terminálů je ČSOB, exkluzivní poštovní partner pro poskytování bankovních a pojišťovacích služeb na České poště.

celý článek
ČSOB od července zlepšuje služby pro klienty v letištních saloncích

ČSOB od července zlepšuje služby pro klienty v letištních saloncích

ČSOB zahajuje od července 2019 spolupráci s  novým provozovatelem letištních salonků. Partnerem banky se stane společnost Lounge Key, která provozuje více než 1 100 salónků. Zjednoduší se také přístup klientů ČSOB do salonků a vstupy do salonků budou cenově dostupnější.

celý článek
Barbara Hartmannová výkonnou ředitelkou právního útvaru ČSOB

Barbara Hartmannová výkonnou ředitelkou právního útvaru ČSOB

Barbara Hartmannová bude od 1. července v pozici Head of Legal zodpovědná za právní oblast v ČSOB. Přesune se tak z pozice ředitelky právního útvaru v ČMSS, ve kterém pracuje od roku 2017. Předtím pracovala také ve skupině ČSOB. Od roku 2015 vedla útvar Legal, Risk & Compliance v ČSOB Penzijní společnosti. Před nástupem do skupiny ČSOB pracovala osm let ve finanční skupině České spořitelny.

celý článek
ČSOB Penzijní společnost mění organizační strukturu obchodu. Více se zaměří na oblast digitalizace

ČSOB Penzijní společnost mění organizační strukturu obchodu. Více se zaměří na oblast digitalizace

ČSOB Penzijní společnost mění organizační strukturu obchodních pozic. Samostatně fungující obchodní útvar v čele s obchodním ředitelem Lubošem Veselým se od 1. 7. 2019 spojuje s produktovým managementem a řízením klientského portfolia – nově vzniklý útvar povede Kristýna St. James (dříve Čejdová), která ve stejné společnosti působí od roku 2016 v oblasti řízení portfolia a produktu. Hlavním cílem nového útvaru budou aktivity spojené s digitální strategií a celkovým digitálním směřováním společnosti.

celý článek
ČSOB věnovala v roce 2018 na společensky odpovědné aktivity přes 50 milionů Kč

ČSOB věnovala v roce 2018 na společensky odpovědné aktivity přes 50 milionů Kč

Na společensky odpovědné aktivity a filantropii věnovala ČSOB v minulém roce více než 50 milionů korun. Podpořila například výuku finančního vzdělávání, odstartovala akcelerátor pro start-upy a pokračovala i v podpoře projektů v krajích. Své služby dále přizpůsobuje, aby byly snadno dostupné hendikepovaným lidem a seniorům. V ekologické šetrnosti a podpoře udržitelných řešení si stále drží prvenství mezi českými firmami. Detailní přehled uvádí ve Zprávě skupiny ČSOB společnosti 2018.

celý článek
Češi a nákupy vozidel na úvěr. Vedou Škodovky. Vysoce stoupá podíl SUV. Nejoblíbenější barvou je bílá.

Češi a nákupy vozidel na úvěr. Vedou Škodovky. Vysoce stoupá podíl SUV. Nejoblíbenější barvou je bílá.

Průzkum ČSOB Leasing se zaměřil na to, jak to mají Češi s nákupem vozů a jaká kritéria při výběru vozů jsou pro ně důležitá. Z průzkumu vychází, že Češi nejčastěji volí vozidla střední velikosti a nakupují české vozy značky Škoda. Mezi nejvíce pořizované modely patří Octavia a Superb. Z barev vybírají nejvíce bílou. Na té se shodnou muži i ženy. Od roku 2013 každoročně stoupá nákup SUV vozů. Při nákupu je klíčovou potřebou jistota ohledně původu a minulosti vozidla a možnost si vozidlo před koupí vyzkoušet.  Benzín vítězí nad naftou.  

celý článek
všechny tiskové zpravy

Organizátor         Záštita
Generální mediální partner

Mediální partneři

Partneři