web
První klientský rating bank v České republice


Česká spořitelna 59,65

Kvartál
1 2 3 4

2. čtvrtletí
2010

Česká spořitelna, a. s.
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Tel.: 261 071 111
E-mail: csas@csas.cz, www.csas.cz

Ohodnoťte banku

Porota 2Q 2017 64,3
Miroslav Zeman

Česká spořitelna má vynikající název. Odkazuje se na to, že je Česká, a že v ní můžou široké masy lidí spořit. I služby České spořitelny jsou orientovány na masy klientů, kteří jsou největší hodnotou této velké banky. Postupně se však snaží banka prosazovat i své prémiové produkty, které nabízí movitějším a bohatším klientům. Banka se snaží poskytovat i služby na míru. Tyto služby však stále mají nádech masovosti a efektivity tak, aby je mohlo využívat vždy co nejvíce lidí. Stále však lidé, kteří hledají skutečně individuální a osobní přístup a nové možnosti nesvazované přísně určenými parametry produktů naleznou lepší přístup v bankách jako UniCredit Bank či Raiffeisenbank.

Banka patří mezi tři největší tuzemské banky a je také z hlediska poboček a bankomatů a jejich orientace nejdostupnější. Tato výhoda znamená pro banku jistotu klientů, kteří jsou na pobočkách a bankomatech, které jsou často jediné v malých či středně velkých obcích závislí. Lidé si tak u této banky kupují její velkou dostupnost, šíři poboček, velké množství bankomatů a kompletní rozsah služeb a produktů. I u této banky však postupem času dochází ke zlevňování a přizpůsobování se novým trendům v oblasti bezpoplatkových účtů a dalších služeb.

S čím přišla banka v II. čtvrtletí 2017

Spořitelna byla ve II. Čtvrtletí mnohem méně aktivní než v předchozím čtvrtletí. Inovací bylo výrazně méně. Banka spíše zaujala informacemi o zvyšování zisku, či podpoře podnikatelů, nebo varováním před podvodnými emaily. Jako spíše negativní zprávu vidíme rozdělování drtivé většiny zisku banky formou dividend, které míří do zahraničí. I u této banky můžeme ocenit zvyšující se zisk a naopak snižující se výnosy z poplatků a provizí, což ukazuje na to, že i banka typu České spořitelny snižuje poplatky a zatraktivňuje cenově své služby a jejich ceny běžným klientům. A funguje to. Zisk roste.

Česká spořitelna přichystala 100 milionů eur pro středně velké firmy

Česká spořitelna uzavřela garanční smlouvu s Evropskou investiční bankou (EIB), která zajistí domácím firmám 100 milionů eur. Obecně můžeme pochválit skutečnost, že i středně velké firmy mohou získat dotace na své investice či podnikání a nevyplácí se miliardové částky pouze velkým zahraničním investorům, kteří dotace ani vůbec nepotřebují. Je však otázkou, zda firmy po různých skandálech a problémech s dotacemi ještě této formě podpory vůbec věří a zda se tato částka, která odpovídá přibližně 2,6 miliardám korun skutečně mezi podnikatele v plné výši rozdělí.

Česká spořitelna: Varujeme před podvodnými e-maily

Upozorňujeme na novou podobu podvodného e-mailu (tzv. phishingu), kterou jsme v posledních dnech zaznamenali. Zpráva vzbuzuje dojem, že byla zaslána z České spořitelny a obsahuje přílohu ve formátu .jar. Zpráva je podvodná a jejím cílem je pouze infikování klientova počítače malwarem. Důrazně proto varujeme před jakoukoliv reakcí na e-maily s podezřelým obsahem. Česká spořitelna, resp. klienti této banky jsou velmi často napadáni podvodnými maily. Jedná se přeci jen o jednu z největších bank v České republice. Je také dobře, že o problému takto široce informovala a informuje. Bohužel lidé jsou často nepoučitelní a tak tento problém bude trvat tak dlouho, dokud klienti nebudou pořádně dodržovat bezpečnostní opatření a neotvírat všechno co jim dorazí do schránky. Za tento problém tak nemohou ani banky, ani stát, nebo policie, ale můžeme si za to každý sám.

Česká spořitelna: Akcionáři na valné hromadě České spořitelny rozhodli o dividendě 76 Kč na akcii

Akcionáři České spořitelny dnes na řádné valné hromadě schválili rozdělení zisku za rok 2016, účetní závěrky za rok 2016 a výplatu hrubé dividendy ve výši 76 Kč na jednu akcii. Celkově tak bude letos na dividendách vyplaceno 11,552 mld. Kč. A je to tady. Opět velkorysé dělení zisků, které byly vybrány z peněz tuzemských klientů. Jasně, akcionáři očekávají vždy nějaký výnos, to je logické, nemáme nic ani proti samotnému vyplácení dividend, ale pokud se dividendy vyplácí v takovém rozsahu a pokrývají třeba i 90 procent čistého zisku skoro každoročně, tak zde není něco v pořádku. Vypadá to pak, že naše banky jsou dojné krávy, které je možné dojit, dokud budou mít mléko. Až nebudou, necháme je chcípnout? Že by byly tuzemské banky tak přeinvestované, že už nemají do čeho investovat? Jako přiměřené bychom viděli dividendy na úrovni kolem 50 procent zisku, což by bylo zcela přiměřené a zbytek investovat do nových služeb, zaměstnanců, bezpečnost apod. Takto se určitě nikdy středoevropským Švýcarskem nikdy nestaneme.

Česká spořitelna uvádí na trh zvýhodněné financování pro veřejný sektor

Česká spořitelna uvádí na trh nové zvýhodněné úvěry pro veřejné korporace, města, obce a další klienty z veřejného sektoru. S podporou Rozvojové banky Rady Evropy (CEB) začíná spořitelna nabízet se zvýhodněnou úrokovou sazbou financování projektů v oblasti ochrany životního prostředí a zlepšování životních podmínek v městských a venkovských oblastech. Ano, zcela v pořádku, když naše města a obce dostanou výhodnou nabídku financování investic. Na druhou stranu jde zde však bankám spíše o to vyvolat u měst a obcí chuť se zadlužovat. Jaká jsou fakta? Města i obce jako celek končí poslední léta hospodaření s přebytky, stejně jako kraje. To jasně ukazuje, že naše města úvěry nepotřebují a vystačí si s vlastními prostředky, které navíc letos narostou o 8 miliard korun proti loňskému roku. Je tak logické, že se banky snaží zaujmout naše města a obce a nabídnout jim své úvěry. Na druhou stranu buďme rádi, když se naše obec zbytečně nezadlužuje a dokáže si investice i provoz hradit z vlastních zdrojů.

V 1. čtvrtletí 2017 se konsolidovaný čistý zisk České spořitelny meziročně zvýšil o 4,5 % na 3,5 mld. Kč

Česká spořitelna vykázala k 31. březnu 2017 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 3,5 mld. Kč. Čistý zisk za stejné období roku 2016 činil 3,4 mld. Kč. V meziročním porovnání se zvýšil o 4,5 %. Stále pokračuje výrazný růst hrubých klientských úvěrů, za posledních 12 měsíců se jejich objem zvýšil o 8,0 %. Je to velmi zajímavá zpráva v tom smyslu, že růst zisků bank pokračuje i nadále. Zatímco loni se zisk bank zvýšil zejména jednorázovým efektem v podobě prodeje podílů tuzemských bank v kartové asociaci, letos i přes tento jednorázový trend, se zisky bank dále zvyšují. Velkou roli zde hraje zájem o hypoteční i spotřebitelské úvěry a další standardní bankovní operace. Naopak i nadále klesá výnos z bankovních poplatků, což je pro klienty velmi pozitivní zpráva.

Česká spořitelna upozorňuje na phishingový útok

upozorňujeme na novou podobu podvodného e-mailu (tzv. phishingu), kterou jsme v posledních dnech zaznamenali a která se snaží vzbudit dojem, že byla odeslána Českou spořitelnou. Podvodníci se jejím prostřednictvím snaží vylákat vaše přihlašovací údaje na podvodné přihlašovací stránce. Zpráva opět dokazuje, že mnoho klientů je nepoučitelných a opakují stále stejné chyby, kdy bezdůvodně klikají na přílohy mailů, nebo dokonce vkládají své přihlašovací údaje do formulářů, které jsou jim mailem zasílány. To vše přesto, že jsou každou chvíli zavalováni informacemi o podvodných emailových útocích. Dokud budou lidé i nadále neobezřetní,  bude mít problém i banka, jejíž údaje a logo jsou opakovaně zneužívány.

Miroslav Škvára
Peter Michajlov
Petr Kučera

Zaujala novým konceptem menších moderních poboček.

Oceňuji, že ačkoliv ji k tomu nenutí zákon, umožňuje převod do jiné banky ještě ve stejný den (při zadání do 12 hodin), podobně jako někteří konkurenti.

Vylepšila i aplikaci Friends 24, přes kterou mohou majitelé chytrých telefonů s účtem u ČS posílat peníze, a to i neklientům banky bez nutnosti znát číslo účtu příjemce.

Krokem ke vstřícnosti by ale bylo také zjednodušení nepřehledného systému osobních kont, příplatků, balíčků a podobně. Neznám jinou banku, jejíž klienti by v tak velkém počtu nedokázali odpovědět na otázku, jaký účet vlastně využívají a kolik za něj platí.

Olga Ortová Šeflová

České spořitelně se ekonomicky daří, její konsolidovaný zisk roste. V soutěži Zlatá koruna však banka se svými produkty nezabodovala (kromě hypoték), více se dařilo jejím dceřiným společnostem. Kvalitní je její privátní bankovnictví, kde se 27 specializovaných bankéřů snaží plnit náročná přání privátních klientů a vybudovat s nimi dlouhodobé vztahy. Pro investiční klienty, s vyšší ochotou riskovat, připravil Erste Asset management nový akciový fond Stock Small Caps s očekávaným vysokým zhodnocením v dlouhodobém horizontu. V depozitní oblasti jsou populární dětské vkladní knížky s nadstandardní nabídkou zhodnocení (1 % p.a., po 18. Narozeninách 6 let 5,5 % p.a.). Úvěrová emise ČS roste, nejvíce se daří hypotékám. S 33% procentním podílem se stala Česká spořitelna v první polovině roku 2017 lídrem hypotečního trhu. Nabízí zřejmě atraktivní úrokové sazby pro dlouhodobější fixace na pět a osm let, bohužel nevíme v jaké reálné výši, protože publikuje pouze nic neříkající sazby „od“. Tyto úrokové sazby jsou však velmi zapodmínkovány (aktivní konto, pojištění schopnosti splácet apod.). S podporou Rozvojové banky Rady Evropy (CEB) poskytuje nově ČS zvýhodněné úvěry pro veřejný sektor (města, obce, veřejné korporace) pro financování projektů v oblasti ochrany životního prostředí a zlepšování životních podmínek ve městech a obcích. ČS však patří ke společensky velmi odpovědným firmám.

Bankovní poplatky 2Q 2017 62,5
Bankovní poplatky.com

Banka zaměřená na retailové klienty s výhodnou velkého klientského kmene z dřívějších dob. ČS pravidelně přichází s poplatkovými změnami či novými službami. Aktuální kvartál však byl poplatkově nadmíru klidný, hodnocení, po minulém zvýšení ponecháváme na stejné úrovni, jako minule.

V této části ponecháváme hodnocení beze změny.

Sazebník nedoznal žádných grafických změn, tudíž naše hodnocení nemáme důvod měnit.

Z údajů Q Reportu Scott & Rose vyplývá, že se náklady u standardního klienta proti minulému kvartálu nezměnily a setrvaly ve výši 1.684 Kč ročně, stejně jako u aktivního klienta ve výši 3.827 Kč ročně. Pro aktuální čtvrtletí proto hodnocení neměníme.

 

Veřejnost 2Q 2017 36,4
Předražená banka.
Poplatková banka!
Jarmila Stýblová
Jarmila Stýblová
Mám účet u České spořitelny a zatím si nemůžu stěžovat

Tiskové zprávy Česká spořitelna

všechny tiskové zpravy

Organizátor         Záštita
Generální mediální partner

Mediální partneři

Partneři