web
První klientský rating bank v České republice


Česká spořitelna 61,5

Kvartál
1 2 3 4

2. čtvrtletí
2010

Česká spořitelna, a. s.
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Tel.: 261 071 111
E-mail: csas@csas.cz, www.csas.cz

Ohodnoťte banku

Porota 3Q 2011 NAN
Jan Brázda

Z hlediska vstřícnosti vůči svým klientům Česká spořitelna moc novinek v tomto období nepředstavila. Banka si nadále udržuje prvenství v oblasti sazeb z hypotečních úvěrů a dle mých zkušeností je možné inzerovaných podmínek jako běžný klient dosáhnout. Jako převratné považuji snížení nabízených sazeb od září 2011 o 0,3 %, a to až na rekordních 3,29 %. Je evidentní, že to banka myslí s navyšováním své tržní pozice vážně a její klienti na tom mohou jen vydělat.

Bedřich Danda
Helena Kadlecová

Oblast poplatků:

 - ve sledovaném období uskutečnila banka pouze 8 změn v Sazebníku poplatků

     - došlo k ukončení nabídky Exclusive konta a platební karty VISA Gold

     -  ostatní změny se dotkly oblasti úvěrů

Oblast úrokových sazeb:

- došlo k poklesu  sazeb u hypotečních úvěrů, což je klienty pozitivně vnímaná zpráva

Inovace  a novinky:

 - u hypotečních úvěrů je možné nově financovat montované domy na bázi dřeva

 - došlo k rozšíření sítě obchodních partnerů zařazených do Bonus programu

 - nově je možné v rámci konsolidace úvěrů konsolidovat kromě půjček i kreditní karty a kontokorent

 - bylo rozšířeno pojištění karty a osobních věcí - nově budou kryty i náklady za odcizení fotoaparátu (netýká se varianty P10)

Miroslav Zeman

Nové, tedy třetí čtvrtletí roku 2011 zahájila Česká spořitelna ziskem ocenění Innovation Award svého klientského centra. Pozitivně byl ohodnocen především výrazně inovativní přístup ke službám klientského centra této banky.

 

Velmi dobře také funguje novinka České spořitelny – mobilní bankomat, který bank posílá na nejrůznější společenské, kulturní či sportovní akce, kde je nemožné získat jiným způsobem potřebnou hotovost. O oblíbenosti této pokrokové služby svědčí rekordní objem vybraných finančních prostředků 2,5 milionu korun, které vybrali návštěvníci festivalu Colours of Ostrava.  Meziročně jde o 20% nárůst počtu a 25% nárůst objemu výběrů. 

 

Úspěchy slavila Česká spořitelna i na poli hypotečních úvěrů, kde se stále zvyšuje objem poskytnutých úvěrů. Objem hypoték ČS pro občany za 1. pololetí 2011 meziročně vzrostl o 119 % na 14,02 mld. Kč. Počet hypoték za uvedené období meziročně vzrostl o 107 % na 9 321 hypoték. Jde o velmi dobré výsledky a jeden z nejvyšších nárůstů objemu i počtu hypoték mezi tuzemskými bankami. Současně oznámila banka od září snížení úroků hypotečních úvěrů o 0,3 procenta.

 

Česká spořitelna se také rozhodla podpořit tzv. sociální podniky a podnikatele, kterým na pilotní projekt úvěrů vyčlenila částku 30 milionů korun.

 

Spořitelna bodovala se svými hospodářskými výsledky a oznámila více než pětinový meziroční nárůst zisku za první pololetí. Česká spořitelna vykázala k 30. červnu 2011 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 7,21 mld. Kč. V loňském roce představoval zisk 5,83 mld. Kč. V meziročním porovnání jde o nárůst 23,7 %. Zároveň se provozní zisk meziročně zvýšil o 4,8 % na 13,53 mld. Kč.

 

Velmi pozitivně je třeba ocenit snahu České spořitelny o zvyšování finanční gramotnosti naší společnosti. Dosud byla tato oblast doméno GE Money Bank, nebo Poštovní spořitelny. Je tedy pozitivní, že i spořitelna začíná být na této parketě aktivnější. Česká spořitelna je od poloviny srpna 2011 partnerem obsahového speciálu serveru Měšec.cz, který chce lidem pomoci lépe se orientovat v nabídce finančních produktů.

 

Česká spořitelna také slaví. Důvodem oslavy je zprovoznění už 1 300 ho bankomatu ČS. Za rok si Češi u České spořitelny vyberou hotovost ve výši 200 miliard korun.

 

Velmi pozitivně oceňuji novou službu, kterou banka ohlásila v polovině září a která umožňuje konsolidovat nejen spotřebitelské půjčky, ale také kreditní karty a kontokorenty. Česká spořitelna nabízí nově od 19. září 2011 ve všech svých pobočkách (653) konsolidaci úvěrů, která je určena především stávajícím klientům, jež mají závazky u jiných finančních institucí, ale i cizím klientům.

Martina Hedvičáková

ČS změnila sazebník v září. V případě výměny bankovek a mincí přistupuje na prakticky stejné změny jako ČSOB v měsíci srpnu 2011. Tyto změny přitom vyplývají z nového zákona o oběhu bankovek a mincí. Bezplatně tak lze vyměňovat 100 bankovek a mincí jednotlivé hodnoty či vkládat na účet maximálně 100 kusů mincí. Současná hranice pro bezplatnou výměnu či vklad je nyní 50 kusů. Při překročení hranice bude účtován poplatek ve stávající výši dvou procent, minimálně 125 korun. Klienti spořitelny mohou rovněž bezplatně uhradit v hotovosti dluhy z kreditních karet a spotřebitelských úvěrů. "Poplatek za předčasné splacení úvěru můžeme účtovat, pokud ho mají sjednaný ve smlouvě k úvěru," uvedla banka.

Úspěch slaví mobilní bankomaty ČS. Téměř 2,5 milionu korun vybrali z mobilního bankomatu České spořitelny návštěvníci festivalu Colours of Ostrava. 1924 výběrů z mobilního bankomatu ČS v celkovém objemu 2 432 200 Kč, meziročně 20% nárůst počtu a 25% nárůst objemu výběrů.

Česká spořitelna zprovoznila už svůj 1300. bankomat, klienti vybrali z bankomatů ČS letos přes 200 miliard Kč.

Česká spořitelna snížila od 5. září 2011 sazby hypotečních úvěrů o 0,3 %, minimální úroková sazba tak začíná na 3,29 %. Česká spořitelna poskytla občanům za osm měsíců letošního roku 10 850 nových hypoték v celkovém objemu 16,7 mld. Kč.

Česká spořitelna nabízí nově od 19. září 2011 ve všech svých pobočkách (653) konsolidaci úvěrů, která je určena především stávajícím klientům, jež mají závazky u jiných finančních institucí, ale i cizím klientům.

Sociální podniky mohou v pilotní fázi projektu požádat o zvýhodněný bankovní úvěr, který jim v pilotním provozu nabízí Česká spořitelna, ta pro tento účel vyčlenila 30 milionů Kč.

Česká spořitelna je od poloviny srpna 2011 partnerem obsahového speciálu serveru Měšec.cz, který chce lidem pomoci lépe se orientovat v nabídce finančních produktů.

Penzijní fond České spořitelny (PFČS) navýšil meziročně k 30. červnu 2011 počet svých klientů téměř o 50 tisíc (na 921 773 klientů).

ESPA ČS zajištěný fond 17 přinese klientům absolutní zhodnocení 10 % za 5 let. Roční výnos ESPA ČS zajištěného fondu 17 je 1,93 % p.a. Průměrné zhodnocení Akciových prémiových vkladů maturujících v 2. pololetí 2011 – 5,03 % p.a.

Představitelé České exportní banky a České spořitelny podepsali klíčovou dohodu o podmínkách spolupráce při financování subdodavatelů českých exportérů.

Česká spořitelna vykázala k 30. červnu 2011 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 7,21 mld. Kč [1]. V loňském roce představoval zisk 5,83 mld. Kč. V meziročním porovnání jde o nárůst 23,7 %. Zároveň se provozní zisk meziročně zvýšil o 4,8 % na 13,53 mld. Kč.

Bankovní poplatky 3Q 2011 NAN
Bankovní poplatky.com

Banka typicky zaměřená na retailového klienta s obrovskou výhodnou velkého klientského kmene. Osobní účet ČS sice umožňuje individuální sestavení účtu, na druhé straně se klient nevyhne stavu, kdy může platit i za služby, které nepotřebuje či nevyžaduje. Dílem je to tím, že produktové a výběrové sady jsou celkem složité na pochopení a sestavení a především tím, že si klient nevybírá vždy jen jednotlivé služby, ale celé sady služeb. Banka zareagovala na příchod nových bank tím, že nabídla roční poplatkové prázdniny pro nově příchozí klienty.

Česká spořitelna od září změnila mírně sazebník. V případě výměny bankovek a mincí přistupuje na změny, které vyplývají z nového zákona o oběhu bankovek a mincí. Bezplatně tak bude možné vyměňovat 100 bankovek a mincí jednotlivé hodnoty či vkládat na účet maximálně 100 kusů mincí. Doposud byla hranice pro bezplatnou výměnu či vklad na úrovni 50 kusů. Při překročení nové hranice bude účtován poplatek ve stávající výši 2%, minimálně 125 Kč. ČS také zrušila poplatek za vklad hotovosti, klienti banky budou moci rovněž bezplatně uhradit v hotovosti dluhy z kreditních karet a spotřebitelských úvěrů. ČS jinak přišla s ojedinělou nabídku, kterou zřejmě reagovala na příchod nových bank – od 5.9.2011 spustila pilotní provoz online založení Osobního účtu. Kdo si tento účet přes internet založí, dostane na rok zdarma vedení účtu, měsíční elektronický výpis, mezinárodní platební kartu, výběry ze všech bankomatů ČS a přístup k účtu prostřednictvím internetového, telefonního a GSM bankovnictví SERVIS 24. Vzhledem k aktivitě v tomto čtvrtletí a velmi zajímavé nabídce ročních poplatkových prázdnin zvyšujeme o 0,5 bodu hodnocení banky v této části.

Podoba sazebníku se v aktuálním čtvrtletí nezměnila. Ten byl výrazně upraven při příležitosti poplatkových změn přesně před rokem (k 1.9.2010), takže i ve 3. čtvrtletí zůstává hodnocení totožné. Sazebník je sice snadno dohledatelný na webu ČS, na druhé straně příliš přehledný a uživatelsky vstřícný není – překlikávání ze souboru na soubor, řada důležitých informací pod tabulkami, nemožnost snadného dohledání poplatků v jednom dokumentu. Výsledkem toho pak je, že každá část sazebníku (např. vkladové produkty, platební styk, přímé bankovnictví, kartové služby) se mění v různé době a sazebník jako celek tak působí nesourodě. Sympaticky naopak působí snadná možnost porovnání s historickými sazebníky a to po každé změně ve zvláštním souboru.

Z údajů Q Reportu Scott & Rose vyplývá, že se postavení ČS u standardního klienta nezměnilo (2170 Kč ročně). Zato u aktivního klienta ČS došlo ke znatelnému mezičtvrtletnímu snížení o 28% (z 7122 Kč na 5075 Kč). Podle údajů Reportu bylo důvodem snížení průměrné částky ročních poplatků neposkytování Exclusive konta. Pokud se pokles nákladů potvrdí i v dalších čtvrtletích, zvýšíme hodnocení banky v této části.

Veřejnost 3Q 2011 NAN
Blanka Bergnerová

Byli by fajn, jen mají zaměstnance, které to tam nebaví, někde....

A poplatky, hrůza.

Jaroslav Číhal
Jiří Tomeš

po roce a půl stále drahé vedení studenstského účtu. proto uděluji 1 protože s tím nic neudělala potvora ryšavá

Pavel Dvořák
Tomáš Nohatý

Ačkoli je tato banka na českém trhu již řadu let, řadil bych jí k těm nejhorším. Má sice mnoho klientů, ale lidé jsou liní přejít k jiným  institucím, a to jediné prozatím drží tuto banku nad vodou.

Jaroslav Číhal
Tomáš Vála

Ani se nedivím, že jsou zde nejvyšší poplatky v zemi. Sousta reklamy v televizi, pobočka na každém rohu. Jednoznačně nejdražší banka v ČR.

Axel Wolf
Jan Komár

Spořitelna je velká banka, sice drahá, ale najdu tam vše co potřebuju. Sám sem její aktivní klient a nemůžu si stěžovat.

Tatiana Dubová

Tiskové zprávy Česká spořitelna

Spouštíme lavinu stěhování,  stačí našetřit jen 10 % z ceny bytu

Spouštíme lavinu stěhování, stačí našetřit jen 10 % z ceny bytu

K pořízení bydlení stačí mít našetřeno jen 10 procent z ceny nemovitosti. Na zbytek vám dáme hypotéku. Právě s takovou nabídkou přichází od 19. srpna Česká spořitelna ve své nejnovější hypoteční kampani „Spouštíme lavinu stěhování“, která je doprovázena i snížením úrokových sazeb u hypoték i amerických hypoték až o 0,25 procentního bodu.

celý článek
Jednodušší cesta k úvěru. Záruky za financování inovativních start-upů se zvyšují

Jednodušší cesta k úvěru. Záruky za financování inovativních start-upů se zvyšují

Dobrá zpráva pro podnikatele: financování inovativních start-upových projektů je dostupnější. Ministerstvo průmyslu a obchodu schválilo aktualizaci programu INOSTART, který nabízí zvýhodněné záruky za úvěry začínajícím podnikatelům z celé České republiky. Financování poskytuje Česká spořitelna a záruky za ně vystavuje Českomoravská záruční a rozvojová banka

celý článek
Česká spořitelna: Spouštíme lavinu stěhování, na první byt stačí našetřit jen 10 % z jeho ceny

Česká spořitelna: Spouštíme lavinu stěhování, na první byt stačí našetřit jen 10 % z jeho ceny

K pořízení bydlení stačí mít našetřeno jen 10 procent z ceny nemovitosti. Na zbytek vám dáme hypotéku. Právě s takovou nabídkou přichází od 19. srpna Česká spořitelna ve své nejnovější hypoteční kampani „Spouštíme lavinu stěhování“, která je doprovázena i snížením úrokových sazeb u hypoték i amerických hypoték až o 0,25 procentního bodu.

celý článek
Česká spořitelna plánuje podpořit růst Energie ČS

Česká spořitelna plánuje podpořit růst Energie ČS

Společnost Energie ČS, která dodává elektřinu a plyn téměř 44 tisícům zákazníků, plánuje i v letošním roce pokračovat v navyšování počtu odběrných míst a přiblížit se tak milníku 50tisíc zákazníků.

 

 

celý článek
Studentský účet od Spořitelny: SEPA platby a výběry hotovosti z bankomatů Erste pro studenty zdarma

Studentský účet od Spořitelny: SEPA platby a výběry hotovosti z bankomatů Erste pro studenty zdarma

Česká spořitelna zrušila u dětského a studentského účtu poplatky za příchozí i odchozí SEPA úhrady v eurech v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.

celý článek
Analýzy ze Spořky: Je devalvace čínské měny pro Česko problémem?

Analýzy ze Spořky: Je devalvace čínské měny pro Česko problémem?

Souhrnné oslabení od čtvrtka do této chvíle má rozsah jen kolem 2,5 %. Oslabení v tomto rozsahu se české ekonomiky jako celku určitě nijak významně nedotkne, a to z celé řady důvodů: změnami v tomto rozsahu prochází tento kurz běžně, dopad oslabení bude rozředěn souběžnými změnami cen a marží na různých stupních dodavatelských řetězců, konečný efekt se projeví až se zpožděním a snadno zanikne v neustálém přílivu a odlivu různých slevových akcí, Čína v rámci celkových českých vývozů zabírá jen něco přes 1 % (v dovozech ovšem přes 10 %) a jistě ne všechny obchody s Čínou jsou fakturovány v jüanech. 

celý článek
Analýzy ze Spořky: Nastal v české ekonomice zlom?

Analýzy ze Spořky: Nastal v české ekonomice zlom?

Člen bankovní rady ČNB Aleš Michl nedávno prohlásil, že přenos z (krátkodobých) sazeb ČNB k dlouhodobým (tržním a klientským) sazbám je narušen výhledem ECB. Pokles dlouhodobých českých sazeb, který pozorujeme v posledních měsících (a který je mj. nejspíš klíčovým důvodem klesání hypotečních úrokových sazeb), se skutečně zdá být tažen primárně poklesem dlouhodobých sazeb v zahraničí.

celý článek
Česká spořitelna: Konsolidované výsledky 1H 2019

Česká spořitelna: Konsolidované výsledky 1H 2019

Česká spořitelna vykázala v 1. pololetí 2019 excelentní finanční výsledky. Konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o 10,5 % na 8,7 mld. Kč, provozní zisk
vzrostl o 19,5 %

celý článek
Analýzy ze Spořky: Francie zadluženější než Itálie? A než české domácnosti?

Analýzy ze Spořky: Francie zadluženější než Itálie? A než české domácnosti?

Makroekonomicky relevantních zpráv je teď jako šafránu, a tak se vraťme ke zprávě, která v minulých dnech proběhla v médiích o tom, že Francie svým dluhem překonala Itálii. Jde o typickou ukázku snahy vyprodukovat zajímavou zprávu v době, kdy se žádné zajímavé události ne a ne odehrát (dodejme, že tato „zpráva“ vznikla původně na půdě renomované agentury Bloomberg).

celý článek
Bezkontaktně pomocí mobilu či karty lze vybírat již na 500 bankomatech České spořitelny

Bezkontaktně pomocí mobilu či karty lze vybírat již na 500 bankomatech České spořitelny

Česká spořitelna neustále inovuje své bankomaty a na více než 500 z nich již lze uskutečnit bezkontaktní výběr během několika vteřin. K výběru stačí na vyznačené místo u bankomatu přiložit mobilní telefon, chytré hodinky či platební kartu nebo nálepku. Do konce letošního roku by bezkontaktní výběry měla umožňovat téměř polovina ze všech bankomatů České spořitelny. 

celý článek
všechny tiskové zpravy

Organizátor         Záštita
Generální mediální partner

Mediální partneři

Partneři