web
První klientský rating bank v České republice


Česká spořitelna 59,8

Kvartál
1 2 3 4

2. čtvrtletí
2010

Česká spořitelna, a. s.
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Tel.: 261 071 111
E-mail: csas@csas.cz, www.csas.cz

Ohodnoťte banku

Porota 2Q 2011 68,1
Bedřich Danda

Česká spořitelna i nadále zůstává pro podnikatele, živnostníky, ale i všechny ostatní klienty nejdostupnější bankou, u které najdou vše co potřebují. Neexistuje v podstatě produkt, či situace na který by banka neposkytovala nějakou službu nebo řešení. V tomto duchu se oproti prvnímu čtvrtletí nic podstatného nezměnilo.

Jan Brázda

Česká spořitelna si nadále udržuje prvenství v oblasti sazeb z hypotečních úvěrů a dle mých zkušeností je možné inzerovaných podmínek jako běžný klient dosáhnout.

V oblasti orientace na exkluzivní klientelu u produktu Premier, stále platí moje pozitivní hodnocení v případě podmínek zřízení účtu. Nicméně jako negativní hodnotím podmínku minimálního obratu na kartách vydaných k účtu, která je dle mého soudu nesmyslně vysoká a nikde na světě produkt Premier (u HSBC) nedoprovází.

Česká spořitelna nasadila v průběhu května novou vylepšenou verzi internetového bankovnictví, která přinesla klientům několik nových funkčností. Systém bohužel po jeho uvedení zkolaboval, neboť nezvládl nápor všech uživatelů. 

Z hlediska vstřícnosti vůči svým klientům banka nic dalšího v tomto období nepředstavila.

Martina Hedvičáková

Po rozsáhlých změnách v září 2010, kdy sazebník ČS prodělal rozsáhlé změny, nedošlo ani ve druhém čtvrtletí k k podstatným změnám.

Od 1.4.2011 mohou klienti ČS přes bankomaty a platbomaty platit rychleji faktury Skupiny ČEZ Prodej

Nová Hypotéka České spořitelny nabízí klientům vedle úrokového zvýhodnění i variabilní splácení, tedy možnost přerušení splácení a odkladu či změny splátek.

Česká spořitelna získala ocenění „Společnost přátelská rodině“. V Grantovém programu ČS zaměstnanci rozdělili 300 tisíc Kč mezi 10 neziskových organizací.

Internetové bankovnictví České spořitelny je stabilizované, banka nadále intenzivně pracuje na zajištění jeho plné funkčnosti pro všechny klienty.

Dětský program České spořitelny přináší od 1. června 2011 komplexní finanční řešení na míru s ohledem na momentální situaci klienta a budoucí potřeby jeho dítěte.

Konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostl o 20,7 % na 3,8 mld. Kč, provozní zisk zůstal na úrovni kolem 6,6 mld. Kč

Eva Poláchová

Změna názvu Ideální hypotéky na Hypotéku ČS – návrat k jednoduchému označení, které ve svém názvu nese jméno společnosti. Možná už nešlo nic jiného vymyslet. Nakonec superlativů a dokonalostí v názvech hypoték už bylo dost. Alespoň dobře víme, od které banky máme úvěr. Pozitivní je určitě zejména rozšíření úrokového zvýhodnění také na fixace na 3 a 4 roky. Dříve jen pro fixace na 5 let. K hypotéce klienti mají vedení účtu na období první fixace zdarma. Dříve to byla jen sleva za vedení účtu. Takže určitě vylepšení.  Možnost změny a odkladu splátek už tu byla.

 

Česká spořitelna je zaměřena na mladé klienty. Například jejich Portál pro mladé přináší základní informace o fungování bank a jejich významu v praktickém životě. ČS tak přispívá k finančnímu vzdělávání veřejnosti. Zajímavou novinkou je jistě  účet Absolvent pro mladé od 18 do 30 let, kteří již ukončili školu. Je to účet zdarma na dva roky se šesti základními službami. Snaha udržet studenty v bance i po dokončení studia, kdy konečně nabíhá potenciál výnosů z této klientely.

 

Zaujala mě informace o možnosti načtení údajů z čárkového kódu složenky u bankomatů a platbomatů při placení složenek firmy ČEZ. Zrychluje se tím zadání příkazu, odstraňuje možnost chyby, placení je rychlé a pohodlnější i pro ty, co nevyužívají internetové bankovnictví. Pro mě zajímavá novinka.

František Pavelka

Česká spořitelna pokračuje ve své pobočkové strategii ve smyslu jejich modernizace a dalšího rozšiřování. Což lze hodnotit pozitivně z hlediska hodnocení vstřícnosti. Zdá se však, že její pozornost se zaměřuje spíše na výkony členů skupiny, než na modernizaci a zvyšování vstřícnosti fingování samotné banky. Hodnocení neměním.

Bankovní poplatky 2Q 2011 52,5
Bankovní poplatky.com

Banka typicky zaměřená na retailového klienta s obrovskou výhodnou velkého klientského kmene. Osobní účet ČS sice umožňuje individuální sestavení účtu, na druhé straně se klient nevyhne stavu, kdy může platit i za služby, které nepotřebuje či nevyžaduje. Dílem je to tím, že produktové a výběrové sady jsou celkem složité na pochopení a sestavení a především tím, že si klient nevybírá vždy jen jednotlivé služby, ale celé sady služeb. K žádné změně v tomto čtvrtletí nedošlo, a proto hodnocení neměníme.

ČS jako jediná z velké trojky opět neprovedla v aktuálním čtvrtletí žádné významné poplatkové změny, které by ovlivnily změnu hodnocení banky. Změny sazebníku chystá banka v části vkladové produkty od 1.7.2011, takže se jim budeme věnovat v následujícím čtvrtletí. ČS jinak opět přišla s nabídkou výhodných hypoték. Vzhledem k určité pasivitě v oblasti poplatkových změn v posledním období, snižujeme o půl bodu hodnocení banky v této části.

To samé platí i o změně sazebníku. Ten byl výrazně upraven při příležitosti poplatkových změn (již k 1.9.2010), takže i ve 2. čtvrtletí zůstává hodnocení totožné. Sazebník je sice snadno dohledatelný na webu ČS, na druhé straně příliš přehledný a uživatelsky vstřícný není – překlikávání ze souboru na soubor, řada důležitých informací pod tabulkami, nemožnost snadného dohledání poplatků v jednom dokumentu. Výsledkem toho pak je, že každá část sazebníku (např. vkladové produkty, platební styk, přímé bankovnictví, kartové služby) se mění v různé době a sazebník jako celek tak působí nesourodě. Sympaticky naopak působí snadná možnost porovnání s historickými sazebníky a to po každé změně ve zvláštním souboru.

Z údajů Q Reportu Scott & Rose vyplývá, že se postavení ČS vůbec nezměnilo a náklady na bankovní služby zůstaly naprosto stejné, jako v předchozích čtvrtletích.

Veřejnost 2Q 2011 41,9
Tomáš Kučera
Petr Netopil
sam matic
Lucie Janečková
Hana Wyrwolová

Využívá komunistického názvu, přitom se jedná o Erste bank. Velkou banku se zbytečnými velkými poplatky.

Tomáš Sláma
Miroslava Bacíková

Vysoké poplatky, méně přehledné internet.bankovnictví (oproti konkurenci), široký kmen klientů dle mého názoru díky konzervativnosti klientů a lennosti, měnit na dokumentech číslo bankovního účtu. 

Ze své zkušenosti nevzdělaní bankovní úřadníci, kteří nedokáží poradit, než jsem se dozvěděla reálnou informaci o ručení u studentského úvěru, musela jsem obejít 3 pobočky a 2x telefonovat na info linku, pokaždé jsem se dozvěděla něco úplně jiného. 

Mínus dávám i každoroční povinnosti dodat potvrzení o studiu (oproti konkurenci, kde není nutnost) u studenstkých účtů.

Pavel Dvořák
Martin Hlava

Mám docela velice dobré zkušenosti s CS. Akorát při zablokování internetového bankovnictví( mojí chybou), je složité odblokování..


Tiskové zprávy Česká spořitelna

všechny tiskové zpravy

Organizátor         Záštita
Generální mediální partner

Mediální partneři

Partneři