web
První klientský rating bank v České republice


Česká spořitelna 62

Kvartál
1 2 3 4

2. čtvrtletí
2010

Česká spořitelna, a. s.
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Tel.: 261 071 111
E-mail: csas@csas.cz, www.csas.cz

Ohodnoťte banku

Porota 3Q 2010 68,5
Miroslav Zeman

Od 1. Září 2010 přišla Česká spořitelna s poměrně rozsáhlou změnou svého sazebníku. Uvedené, poměrně rozsáhlé změny v poplatcích banka uvedla pod titulem „Sazebník ČS bude jednodušší a přehlednější“ což v žádném případě plně neodpovídá rozsáhlosti změn v cenách jednotlivých poplatků. Banka tak některé poplatky ruší či snižuje, jiné naopak zase zvýšila. Obecně je zde zřejmá tendence k pomalému zvyšování celkové cenové hladiny poplatků.

Česká spořitelna i její klienti si ozkoušeli novinku, kterou je mobilní bankomat. O tom, že je o službu mimořádný zájem přesvědčili banku účastníci festivalu Rock for People, kteří během čtyř dnů festivalu uskutečnili více než 2400 výběrů a vybrali hotovost ve výši více než tři miliony korun.  Stejný zájem projevili i účastníci festivalu Colours of Ostrava, kteří během čtyř dnů vybrali hotovost ve výši téměř 2 miliony korun. Novinka tak dovede zajistit velmi oblíbenou, ale i potřebnou službu v místech, kde by ji za normálních okolností nebylo možné poskytnout.

Česká spořitelna se také připojila k osvětě klientů a celé veřejnosti a ve své zprávě upozornila na neetické praktiky tzv. „oddlužovacích společností“.

Česká spořitelna také ohlásila výsledky své dceřiné společnosti Partner ČS. Tato společnost prodává výhradně produkty České spořitelny a některých pojišťoven. Za první rok své existence prodala produkty a služby v hodnotě 1,53 miliardy korun. Síť externích spolupracovníků tak doplňuje služby poboček a mohou tak realizovat sjednání produktů a služeb České spořitelny i u klienta doma či na jiných místech. Česká spořitelna se tak snaží přijít blíž ke svým klientům a přidat více kontaktní a osobní strategie při prodeji svých produktů.

Banka také vyhlásila výsledky svého hospodaření. Provozní zisk České spořitelny za 1. pololetí 2010 se meziročně snížil o 3,0 % na 12,98 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk poklesl o 6,8 % na 5,88 mld. Kč.

Velmi zajímavá je aktivita České spořitelny, která banku prezentuje jako vzorného a pečujícího zaměstnavatele. Banka přišla s projektem Volno pro otce. Jedná se o zaměstnanecký benefit, který umožňuje otcům využít po narození potomka až 5 dnů pracovního volna.

Česká spořitelna pokračuje v současném trendu snižování úroků z hypotečních úvěrů a od 16. Srpna 2010 snižuje základní úrokovou sazbu na 4,59 procent.

V oblasti podpory sportu zůstává Česká spořitelna i nadále generálním partnerem fotbalového reprezentačního týmu do 21 let a současně partnerem 1. Dorostenecké ligy.

I nadále banka podporuje rodiny postižené záplavami, tentokrát prostřednictvím stavební spořitelny České spořitelny.

Pavla Hřebíčková

V uplynulém čtvrtletí Česká spořitelna změnila sazebník (od září), snažila se o jeho zjednodušení a seskupení položek tak, jak spolu logicky souvisí, což se jí podařilo. Nicméně kromě pozitivních avizovaných změn ze strany banky– např. vklad v hotovosti na vlastní účet je konečně zcela zdarma (zrušen byl i poplatek za účetní položku), přichází i změny z pohledu klienta negativní. Mezi ně patří výrazné zdražení vkladu v hotovosti na účet třetí osoby o 45% - ČS se nejspíše chce vyrovnat KB, za níž je ve výši tohoto polatku v těsném závěsu.

Že by změna v příštím sazebníku?

 

Banka zrušila bezpoplatkový prázdninový prodej cizí měny nad 10 tis. Kč - v době, kdy není sezóna dovolených, by asi o mnoho prostředků nepřišla a přitom by se mohlo jednat o zajímavou marketingovou propagaci – škoda. Skutečnost, že provedení trvalého příkazu stojí klienta více než provedení jednorázového příkazu, je již naprosto zarážející. Klient je nejspíše „odměněn“ za to, že banka ví, jakou operaci klient pravděpodobně provede a že má pravidelný opakovaný příjem z poplatků ...

 

Zajímavým projektem byl chat s šéfem bankovnictví pro retailové klienty – ovšem některé odpovědi byly z pohledu nepochopitelné – bance nepřijde divné, že stejný klient v sousedním SRN dostane na spotřebitelský úvěr výrazně lepší podmínky než v ČR.

 

Jako jedna ze dvou bank uvádí přehledně změny sazebníku oproti minulému stavu!

 

Vstřícnost banka projevila na letních hudebních festivalech, kde prostřednictvím jejích mobilních bankomatů mohli klienti vybírat i na takovýchto free akcích.

 

Snaha o snížení sazeb z poskytovaných hypoték je u bank patrná i nadále, i když bohužel pod 4% se dostane jen „aktivní“ klient s pohyby na osobním účtu.

Helena Kadlecová

Oblast poplatků:

- v průběhu III. čtvrtletí vstoupily v platnost nové sazebníky. Bylo zaznamenáno okolo 50 změn v oblasti platebních karet, přímého bankovnictví, hotovostního a bezhotovostního platebního styku. Ve většině případů se jednalo o zvýšení cen, což je pro klienty negativní informace.

Oblast úrokových sazeb:

 - došlo k poklesu sazeb u vkladových a spořicích účtů a osobních kont

 - tak jako u většiny bank snížila Česká spořitelna úrokové sazby hypotečních úvěrů

Inovace  a novinky:

- od 1.září 2010 nabízí banka  podnikatelům nový Firemní účet ČS, který je postaven na stejném principu jako Osobní účet pro fyzické osoby. Současně s novým účtem mohou podnikatelé požádat o Firemní kontokorent ČS – startovací, což je rovněž novinka v nabídce banky

- od poloviny srpna upravila banka nabídku služebních debetních karet a uvedla novou platební kartu Visa Business

Marketingové aktivity, komunikace:

- Česká spořitelna změnila vzhled a strukturu svých webových stránek.Tato změna přináší lepší orientaci návštěvníků stránek. 

- banka prostřednictvím svých informačních kanálů upozornila své klienty na  novinky v internetovém bankovnictví

Bedřich Danda

I na podnikatele a živnostníky jako občany dopadají změny sazebníku České spořitelny. Celkové změny poplatků však v celkovém součtu neznamenají zvýšení poplatkové zátěže, což je pozitivní.

Velmi dobře stále fungují nabídky hypotečních úvěrů a pozitivní vývoj úrokových sazeb. Česká spořitelna však zatím neudělal moc velký krok směrem k individuálnímu a vstřícnějšímu přístupu ve vztahu k živnostníkům a podnikatelům.

Banka tak dává najevo, že její prioritou je masa drobných střadatelů, nikoliv speciální a individuální přístup ke klientovi jako je tomu u jiných bank

Dalibor Z. Chvátal

Spořitelna zamíchala sazebníky, pár poplatků zlevnila, více jich zdražila. O co více vybere na poplatcích, však rozpouští v edukaci (nejen) svých klientů. Spořka spustila speciální webové projekty, které mají naučit lidi správně platit platební kartou či jak vyzrát na podvodné stránky, navíc po několika letech významně zpřehlednila svůj web. Vstřícně se chová i ke svým velkým dlužníkům, nehodí je přes palubu a pohledávka stále zůstává u ní, banka ji neprodá. Jako hlavní partner letních festivalů nabídla mladým klientům slevy na vstupném. Její snížení úrokových sazeb hypoték nezpůsobilo sice terno, ale odstartovalo další snižování konkurence. Změn doznal i běžný účet pro podnikatele, který se překuklil ve Firemní účet, nyní nabízí podstatně více služeb a je mladším bratrem Osobního účtu, škoda jen, že ho spořka zase zabíjí cenou služeb.

Bankovní poplatky 3Q 2010 55
Bankovní poplatky.com

Banka typicky zaměřená na retailového klienta s obrovskou výhodnou velkého klientského kmene. Osobní účet ČS sice umožňuje individuální sestavení účtu, na druhé straně se klient nevyhne stavu, kdy může platit i za služby, které nepotřebuje. Dílem je to tím, že produktové a výběrové sady jsou celkem složité na pochopení a sestavení a především tím, že si klient nevybírá vždy jen jednotlivé služby, ale celé sady služeb. Struktura poplatků je srozumitelnější a proto zlepšujeme hodnocení o půl bodu.

Česká spořitelna pro svoje klienty připravila od 1.9. doslova revoluční poplatkové změny. Došlo k pohybu poplatků u více než 40 položek. Uvedené rozsáhlé změny v poplatcích banka uvedla pod názvem „Sazebník ČS bude jednodušší a přehlednější“. Banka některé poplatky ruší či snižuje, jiné naopak zvyšuje. Obecně zde najdeme tendenci k pomalému zvyšování celkové cenové hladiny služeb a to i přesto, že banka zrušila nejabsurdnější bankovní poplatek. Celkem pochopitelnou změnou je zdražení u operací na přepážce banky. Banka touto poplatkovou politikou chce své klienty přimět k tomu, aby co nejvíce využívali k transakčním službám internetbanking. Stejně srozumitelné, zvláště u ČS, je i zdražení u výběru z bankomatu cizí banky, vzhledem k nejhustší bankomatové síti. Přímo vítanou změnou je zrušení poplatku za položku. Ve spojitosti s hotovostními operacemi to nově znamená, že vklad na vlastní účet u ČS bude zdarma (poplatek zvolen jako nejabsurdnější za rok 2009). Banka také zlevnila zrychlené příkazy zadané přes přímé bankovnictví. I přes toto snížení je poplatek stále dost vysoký (125 Kč). Naopak za negativní změnu můžeme považovat výrazné zdražení u celé řady služeb (vedení účtu, zaslání potvrzení transakce, poplatky spojené s platební kartou apod.). Za příklad poněkud nepochopitelné poplatkové změny lze uvést zdražení relativně nové služby cashback (ze 4 Kč na 6 Kč). K výraznému zdražení dochází i u převzetí platebního příkazu prostřednictvím telefonního bankéře (z 3,5 Kč na 15 Kč), což zřejmě souvisí se změnou strategie, kdy banka chce klienty nasměrovat směrem k internetbankingu. Celkově došlo k více zdražením než zlevněním, proto jsme vzhledem k charakteru poplatkových změn, rating v této části hodnocení snížili ze 7,5 na 7.

Jak už bylo napsáno, hlavním motivem změn bylo prý zjednodušení a zpřehlednění sazebníku ČS. První krok banky kolem této změny byl opravdu povedený, kdy banka připravila pro svoje klienty dokument v pdf formátu s přehlednou tabulkou všech poplatkových změn. Jinak sazebník samotný je stále rozčleněn do jednotlivých sekcí (není součástí jednoho dokumentu), což může někomu komplikovat hledání. Nicméně je graficky přehlednější než předchozí verze. Sazebník je navíc nově součástí základní lišty na homepage ČS, takže jej klienti nemohou přehlédnout. Proto hodnocení proti II. čtvrtletí zlepšujeme.

Z údajů Q Reportu Scott & Rose vyplývá, že se postavení ČS vůbec nezměnilo. ČS je i nadále spíše dražší bankou, což je méně viditelné u standardního klienta, ale zato zcela evidentní u aktivního klienta. Postavení ČS se oproti roku 2009 nezměnilo ani u nákladů průměrného bankovního klienta. Celkově tedy došlo k dvěma zlepšením a jednomu zhoršení ratingu ČS.

Veřejnost 3Q 2010 49,8
Jan Zrzavý

Moje banka, se kterou jsem docela spokojený. Drochu dražší, ale komplexní

Marta Kvapilova
Dana Riegerová

škoda, zde platím vysoké poplatky, proto jsem přesunula část peněz do poštovní spořitelny na červené konto.Když jsem se zde ptala, proč nezvýhodňují  dlouholeté klienty, bylo mě odpovězeno takto:

Tak jako v jiných odvětví, tak i v bankovnictví jsou poplatky odvozeny od tržní ekonomiky, konkurenčního prostředí a skutečných nákladů za jednotlivé služby. Česká spořitelna, a.s. je soukromým podnikatelským subjektem a jako taková má odpovědnost vůči svým klientům i akcionářům. Důsledně proto uplatňuje strategii, aby každý poplatek pokrýval právě ty náklady, které s tou kterou operací vznikají. Odpuštění poplatků některým klientům by se promítlo do ceny poplatku ostatním, nebo poplatků jiných služeb. Úrokové sazby ČS, a.s. jsou odvozeny od sazeb ČNB. V případě, že dojde ke změně úrokových sazeb ČNB, mění tyto sazby i ostatní banky. V součastné době jsou nízké úrokové sazby pro zhodnocení vkladů, to ale nese výhodu těm kteří si finanční prostředky půjčují. Jeden z hlavních důvodů tohoto kroku je oživení trhu.
 

Se vším jsem zde spokojena a myslím si, že je zde nejvíce klientů, ale poplatky jsou opravdu nehorázně vysoké. Myslím si, že můžu s klidným svědomím napsat své přání, možná se jednou splní, protože stále čekám a jsem ještě stále i klientem české spořitelny:

návrh:

1/ aby sama banka upozornila své klienty na nejvýhodnější produkt, který zhodnocuje jejich peníze a ne aby vydělávala bez upozornění na úsporách  , které mají na osobním účtu, kde jejich peníze zhodnotí nějakým směšným procentem, ani nevím jakým?Vím, že v tomto případě banka tolik peněz nevydělá, ale už jen ten pocit, že mám banku, kde  mě na každé možné zhodnocení mých peněz upozorní a nebudou vydělávat na úkor svých klientů velké sumy peněz ( pokud by nebyly tak velké, no tak musí přemýšlet, co udělat lépe) je banka jednička.Já si prostě a jednoduše přeji, abych byla součástí mé banky, já tam mám peníze, věřím této bance a také bych chtěla tu důvěru nějak ohodnotit přístupem ze strany banky. Klidně to může být odměna ve formě upozornění:

např. peníze nad 50 000Kč si nenechávejte na osobním účtu, nabízíme vám zhodnocení to a to, popis.....aby se starší lidé mohli poradit ( aby ušetřili jejich čas, kdy hledají jak lépe a kvalitně uložit peníze jinde) a přesunout peníze dle rady své banky. Ale pokud banka získá  důvěru svých klientů,nebudou se již ani s nikým radit a podle možností peníze přesunou dle rady. Klienti zůstanou, banka může využívat peníze a zhodnocovat je ve svůj prospěch. A budeme spokojení všichni.V této bance je hodně lidí, starších ročníků, ale ti budou postupně ubývat a většina mladých, si již dobře ověří, která banka je pro ně nejvýhodnější. Hezký den pro všechny! 

 

Roman Třebín
Miroslav Gallas

poněkud nepřehledné rozdělení pro občasného návštěvníka, je občas nutno informování na infu.

Iveta Štěpánová

U České spořitelny pokračuji s mými rodiči. Klientem jsme už více než 25 let, současně byli klienty i prarodiče,

je to bohužel již půl roku, co poslední ovšem zemřel. Především se nám líbí dostupnost a adresnost Vašeho

bankovnictví, v Berouně i na Kladně jakožto i v Praze jste v centru města a pokud potřebujeme poradit, vždy

nám Váš ústav poměrně dobře vyšel vstříct. Příští kalendářní rok počítám se studiem na Vysoké škole UK. Věřím,

že i nadále budu využívat Vašich služeb, a že mi Vaše banka pomůže zvládnout těžký život studenta :-)

Pozdrav a hodně zdaru i Vám v další soutěži banka roku

posílá a přeje klientka Iveta

Paula-Mirabela Pleskač

Moc zkušenosti s touto bankou nemám, ale když jsme se ptali na hypotéku, měla jednu z nejvyších úrokových sazeb.

Eva Wollnerova
Marcela Spáčilová
Jana Vondrušková

 Dobrý den,

služby České spořitelny využívám již víc jak 30let.Nikdy jsem neměla problém,proto jsem banku neměnila ani nehodlám měnit do budoucna.Se službami jsem spokojena.Pokud jde o poplatky,v každé bance je něco levnější a něco dražší,ve finále je to stejné!

Přeji České spořitelně i nadále hodně spokojených klientů.

Jana Vondrušková


Tiskové zprávy Česká spořitelna

všechny tiskové zpravy

Organizátor         Záštita
Generální mediální partner

Mediální partneři

Partneři