web
První klientský rating bank v České republice


Česká spořitelna 61,9

Kvartál
1 2 3 4

2. čtvrtletí
2010

Česká spořitelna, a. s.
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Tel.: 261 071 111
E-mail: csas@csas.cz, www.csas.cz

Ohodnoťte banku

Porota 1Q 2010 74,6
Dalibor Z. Chvátal

Spořka se může pochlubit kvalitními službami a vstřícným a přátelským postoj ke klientovi. Je to skutečná banka s lidskou tváří. Když máte s touto bankou problém, dá se s ní domluvit a najít společně řešení.

 

Je vám k dispozici na všech svých pobočkách, nedívá se přitom, kde jste účet založili. Pro své prověřené klienty má lepší podmínky a úroky, než v propagačních materiálech.

 

Faktem je, že spořka Čechům rozumí nejlépe a služby má zmáknuté na jedničku. České (to přídavné jméno je důležité) obchodní podmínky vám garantují spravedlivý přístup při řešení nestandardních situací.

 

Umí se dobře postarat i o podnikatele a třeba v oblasti akceptace karet má hodně dobré nabídky. Kdo má účet ve spořce, nic víc nepotřebuje, banka vám dá skoro vše (a co nedá, zajistí). Se spořkou můžete i twitrovat. Spořka je prostě boží.

 

Ptáte se, kde je háček? Spořka stále hodně vsází na to, že je na českém trhu největší a že změnit banku se jen tak každému nechce. Jenže to dnes už není velký problém a její přímá konkurence umí nabídnout stejně kvalitní služby a za nižší cenu.

 

A pro většinu lidí stačí jen normální účet, na který přijde výplata a ze kterého odejdou příkazy. Spořka je sice kvalitní bankou, ale vysoko nastavená poplatková politika dokáže hodně jejich klientů natolik naštvat, že raději oželí komplexní nabídku služeb a vezmou si je jinde. Možná ne najednou v balíčku „all inclusive“, ale levněji.

Karel Kopeček

Dle mého názoru v současné době „nejvštřícnější“ banka na českém bankovním trhu. Tento subjektivní pohled vznikl na základě snahy banky o informovanosti veřejnosti a jejímu přístupu především ke stálím klientům. Obecně se dá říct, že právě stálé klienty, na kterých banka vzhledem k historickým souvislostem staví, považuje banka za jakési rodinné stříbro.

Jako velmi pozitivní vnímám také fungování internetového bankovnictví. Byť nebyla služba Servis 24 v minulosti odborníky hodnocena z hlediska bezpečnosti kladně, je přehledná, pro klienta snadno ovladatelný a v současné době by měla splňovat i jistá bezpečnostní kritéria.

 

Aby té chvály nebylo příliš je třeba připomenout „neučesanou“ politiku bankovních poplatků, kde Česká spořitelna zase jednoznačně svého postavení na trhu zneužívá.

Eva Poláchová

ČSP je z hlediska počtu klientů největší tuzemskou bankou nejen pro retailové bankovnictví s významným tržním podílem, výročními zprávami udávaný počet klientů v posledních letech se v podstatě nijak výrazně nemění. V porovnání se základnou v roce 2004 se sice celkový udávaný počet klientů snížil, ale zejména v segmentu aktivních karet získala ČSP důvěru více jak půl milionu klientů. 

 

Z pohledu nabízených produktů a služeb jednoznačně patří mezi banky nejuniverzálnější, jako jedna ze tří z celkového počtu hodnocených bank, nabízí jak běžné, vkladové, podnikatelské i studentské účty, úvěry hypotéční, spotřebitelské, podnikatelské, karty, investice, stavební spoření, penzijní připojištění i pojištění jako takové.

Šíře portfolia a možnost jeho využití z pohledu klienta na jednom místě je rozhodně předností banky.

Výše poplatků je hodnocena na jiném místě, ale pravdou je, že sazebník poplatků je velmi přehledný a transparentní, najdou se samozřejmě poplatky, které jsou diskutabilní a mohou být pro klienta zavádějící (např. poplatek za udržování pojištění úvěru, které de facto zdražuje pojištění a kdy rozdíl mezi měsíčním pojistným a tímto poplatkem je zanedbatelný).

    

Úrokové sazby hypotéčních produktů jsou konkurenční, i když z pohledu klienta jsou opět uváděni sazby minimální pro tzv. standardní produkty, reálné sazby bývají rozdílné. U spořicích účtů je tržní úročení nižší (vyjma Perfektního vkladu, kde je ovšem minimální vklad 100 000Kč).

ČSP nabízí i bonusový program pro své klienty ve formě Chytré karty, kde vedle garance ceny zboží a ochrany nákupu má i non-stop přístup k informacím o kartě prostřednictvím služby Servis 24.

Na stránkách banky je mnoho užitečných informací obecně – o bezpečnosti internetového bankovnictví obzvlášť, což je rozhodně dáno i některými negativními případy v loňském roce, stránky jsou přehledné, v anglické mutaci, i když rozsáhlé – jsou zde napojeny téměř všechny bankou poskytované produkty, navíc i ekonomické analýzy pro zájemce z řad odborníků. Nicméně případnou zhoršenou orientaci vyvažuje banka velmi kvalitně fungující infolinkou pro občany. 

 

O dostupnosti banky a bankomatů není třeba pochybovat. ČSP je rozhodně bankou z nejdostupnějších, včetně víkendové provozní doby ve vybraných městech. Nadstandardem či zvláštností jsou bankomaty pro nevidomé a mobilní bankomaty.

Aktuální a komunikované novinky se většinou týkají úrokových sazeb, jejich zvýhodnění a změn v bonusovém programu. Vzhledem k šíři poskytovaných služeb je složité přijít s významnou inovací, to je daň velikosti, známosti a jisté míry monopolity.

Ekonomickou stabilitu banky nelze hodnotit jinak než kladně. Na jedné straně meziročně roste zisk, oba ukazatele ROE i ROA patří mezi nejlepší, v objemu úvěru a klientských vkladu je ČSP leaderem trhu, minimální hodnotu kapitálové přiměřenosti 8% banka s přehledem splňuje.

Otakar Schlossberger

Vstřícnost banky je dána na první pohled její informační dostatečností. Banka poskytuje celou šíři finančních produktů celkem přehlednou formou, i když se jeví na první pohled stránky trošku „přeplácané“. To je ale dáno právě velikostí banky a šíří informací, které klient obdrží při prvním kontaktu.

 

Sazebník je přehledný, ale nelze některé sazby za služby považovat za vstřícné. Já osobně nemám v oblibě položku „příchozí platba z jiné banky“, která je za poplatek (náklady s takovou položkou jsou totiž téměř nulové, neboť se v ČR vše zpracovává automaticky bez dotyku lidské ruky). Také expresní příplatek není příznivý. Banka má jednu z nejširších distribučních sítí všemi směry – pobočky, elektronické distribuční kanály, ATM.

 

Osobně velmi oceňuji nápad na komunikaci s veřejností ve vazbě na reklamu 365 důvodů, proč být klientem České spořitelny. Je to velmi nápadité a mně to velmi zaujalo. Tato reklama je podle mého názoru nevtíravá a decentní.

Dále je nutno ocenit uveřejnění Kodexu chování mezi bankou a klientem a existenci bankovního ombudsmana, což jistě zvyšuje důvěru klienta v banku.

 

Banka se dlouhodobě věnuje sponzoringu celé řády významných kulturních akcí a podpory sociální povahy. Může si to dovolit, neboť má v poslední době velmi výrazné pozitivní hospodářský výsledek.

 

Z hlediska vstřícnosti lze hovořit o tom, že banka je minimálně dobrá.

Miroslav Zeman

Jednoznačná jednička na tuzemském trhu z hlediska počtu poboček i bankomatů. Banka je rovněž jedničkou v komplexní nabídce produktů a jeho množství. Současně je nutné říci, že nabídka je přehlednější než u jiných bank a klient se v ní lépe orientuje. Znakem vstřícnosti je možnost vše komfortně vyřídit na jednom místě, což Česká spořitelna splňuje.

Pozitivně lze hodnotit postupné inovování služeb a zavádění zajímavých novinek, např. vkladové bankomaty, možnosti e-faktur v internetovém bankovnictví servis24 apod. Tyto novinky jsou cestou k zavádění a realizaci pojmu „univerzální banka“, která v budoucnu poskytne klientům služby nejenom čistě bankovní, ale také servisní a nadstandardní, což je velmi důležitým znakem vstřícnosti banky.

Internetové stránky ČS nejsou z hlediska šíře produktů a možnosti jejich vyhledávání úplně šťastně sestavené. Jsou zde promíchány důležité informace s těmi méně důležitými z hlediska klientů, což vytváří trošku nesourodý mix. tohoto „zmatku“ banka využívá k tomu, že na nejviditelnějším místě servíruje klientům produkty a nabídky, které jsou z hlediska banky nejlukrativnější, nebo představují vlajkové lodě v její obchodní politice.

Česká spořitelna má oproti jiným bankám rezervy v personální politice. Důvodem může být velký rozsah pobočkové sítě a z toho plynoucí problémy s personálním zajištěním méně významných poboček. Z výzkumů, anket i osobních zkušeností vyplývá, že právě zaměstnanci této banky nemají vždy dostatečný rozsah znalostí, vstřícnosti a ochoty – viz Průzkum serveru www.bankovnipoplatky.com o znalosti sazebníků přímo ze strany zaměstnanců bank, kde ČS skončila výrazně hůře, než Komerční banka.

Určitým hendikepem je poplatková politika této banky, která je na rozdíl od nabídky produktů velmi málo přehledná. Sazebník je zbytečně rozsáhlý a ne zrovna chytře uspořádaný. Také poplatky za užívané produkty patří k těm vyšším.

V souhrnu lze označit Českou spořitelnu za poměrně vstřícnou banku. Banka je dostupná, její bankomat najdete na každém frekventovaném místě. Klient si z produktů této banky, které jsou na vysoké úrovni, vybere dle svých nejrůznějších preferencí. Za tento komfort si však samozřejmě musí dobře zaplatit.

Bankovní poplatky 1Q 2010 52,5
Bankovní poplatky.com

Banka typicky zaměřená na retailového klienta s obrovskou výhodnou velkého klientského kmene. Bankovní poplatky se ale dle různých porovnání (průměrný klient, Bankovní ročenka atd.) řadí spíše do vyšší hladiny. Osobní účet ČS sice umožňuje individuální sestavení účtu, na druhé straně se klient nevyhne stavu, kdy může platit i za služby, které nepotřebuje. Dílem je to tím, že produktové a výběrové sady jsou celkem složité na pochopení a sestavení a především tím, že si klient nevybírá vždy jen jednotlivé služby, ale celé sady služeb. ČS je jedna z bank, která má ve svém sazebníku stále několik nejabsurdnějších poplatků jako poplatek za příchozí platbu či za vklad na účet.

Na druhé straně je nutné přiznat, že ČS pravidelně bankovní poplatky mění a nabízí různé poplatkové prázdniny. ČS tak patří mezi banky, které jsou v poplatkové politice aktivní. Změny, které banka přinesla po 1. listopadu 2009, se dají označit za pozitivní a banka tak nezneužila poplatkovou revoluci k nějakým změnám, které by byly namířeny výrazně proti klientům.

Sazebník patří k těm méně přehledným a to i přesto, že banka nabízí na svých stránkách konfigurátor. Ten samotný sice klientům práci usnadní, problémem ale je, chce-li si klient spočítat náklady sám. Pak má dost složitou práci. Proto ČS jako jediná z významných bank není součástí kalkulátoru na www.bankovnipoplatky.com, protože data se nedají přenést do centrální tabulky. ČS tak má pro běžného klienta prakticky těžko spočítatelný systém se svým Osobním účtem. Příliš mnoho variant, programů výhod, výběrových sad.

V nákladech průměrného klienta končila banka ve druhé polovině. Hůře si vedla v momentě, kdy byla tabulka bank sestavena tak, že klienti splnili různá kritéria balíčkových účtů. Také podle Bankovní ročenky 2009 je ČS dražší bankou, což je méně viditelné u standardního klienta (2045 Kč, 8% nad průměrem), ale zato zcela evidentní u aktivního klienta (6069 Kč, 24% nad průměrem).

1.5.2009, Česká spořitelna mění poplatky u platebních karet

Česká spořitelna od 1. května zjednodušuje poplatky a současně některé nové v souvislosti s novými službami zavádí. Nové poplatky souvisí s novou službou, kdy mohou klienti České spořitelny od května nejen vybírat hotovost z bankomatu, ale současně mohou i hotovost do bankomatu ukládat. Pro výběr i vklad hotovosti z a do bankomatu na účet v rámci České spořitelny stanovila Česká spořitelna jednotný poplatek 6 Kč. Při ukládání hotovosti na účet u jiných bank je stanoven poplatek na 25 Kč + 0,5 % z vložené částky. Další změna se týká změny limitu u platebních karet, kdy se současný poplatek za první změnu limitu, který je zdarma, mění na 30 Kč. Druhá změna limitu se mění z 50 Kč na 30 Kč.

1.6.2009, Výměna cizí měny během prázdnin bez poplatku

Česká spořitelna přinesla klientům poplatkovou úlevu v podobě odpuštění poplatku za výměnu cizích měn v době letních prázdnin a měsíce září. Směnárenské služby tak byly od 1 června do 30. září plně bez poplatku.

1.11.2009, Změny sazebníku

Spořitelna je jednou s bank, která ke změnám poplatků přistoupila velmi aktivně. Spolu s nutnými položkami, které musí banky měnit z důvodu účinnosti zákona, mění také balík dalších poplatků. Česká spořitelna se snaží minimalizovat negativní dopady případného výpadku příjmů ze zrušených poplatků na své hospodaření. Zatímco některé poplatky, které ji přikazuje zákon, ruší, jiné poplatky zvyšuje. Klient, který si ze svého podnětu nechá zablokovat kartu, tak od listopadu ušetří 300 korun. Naopak se zvyšují poplatky spojené s vedením účtů, především jde o kartové účty a úvěrové účty. Česká spořitelna však šla v rušení poplatků dál, než ji přikazuje zákon a zrušila mimo jiné například poplatek za změnu či zrušení trvalého příkazu, snížila nejrůznější administrativní poplatky.

6.1.2010, U stavební spořitelny České spořitelny zaplatí klienti za smlouvu méně

Klienti Stavební spořitelny České spořitelny (SSČS) zaplatí od nového roku za uzavření smlouvy o stavebním spoření jen 0,5 % z cílové částky. Dříve to bylo 1 %. Stejné snížení úhrady 0,5 % platí pro všechny klienty, a to i při změně smlouvy z důvodu zvýšení cílové částky. SSČS také umožní všem klientům výběr úspor před ukončením vázací lhůty zdarma.

08. 03. 2019  16:48
28. 02. 2019  15:39
28. 02. 2019  10:28
Mě prijde internetové bankovnictví jako super. Vše přehledné, jasné, rychlé, včetně ikonek a log partnerů u plateb
28. 02. 2019  10:27
25. 01. 2019  00:53
Naprosto nefunkční a nepřehledné IB George, jen iritující klienty. Svévolné blokování peněz na účtech klientů (omezení převodů) bod falešnou záminkou zvýšení bezpečnosti, nesmyslné a neoprávněné vynucování vyplňování příjemce platby u každé platby - jinak nelze platbu odeslat ! Odchod z banky !
25. 01. 2019  00:50
Naprosto nefunkční, iritující zvrácené internetové bankovnictví George. naprosto svévolné a nesmyslné blokování peněz na účtech klientů a omezování převodu pod záminkou zvýšení bezpečnosti, neoprávněné nucení klientů k vyplňování PŘIJEMCE PLATBY ve zvráceném a perverzním IB George. Odchod z banky.
25. 01. 2019  00:47
Naprosto zvrácené, nepoužitelné a nefunkční internetové bankovnictví george.
08. 01. 2019  19:55
Veřejnost 1Q 2010 31,6
Karel Plánička

Vysoce profesionální přístup, plnění dohod.

Kritizuji někdy příliš nízké sebevědomí úředníků banky s ohledem na to, jakou profesionalitu předvádějí.

Vladimír Pražák
Jirka Prokeš
Miloslav Hamřík

ČS účet jsem měl asi tři roky. PEKLO, PEKLO, PEKLO. To nešlo online, k tomu jste musel jít na určitou pobočku a když jsem účet nepoužíval, po roce jsem byl v mínusu...

Lukas Kutner
Jan Hanák

nesmyslný fronty - u půlky "okýnek" slečny zívají nudou ale vy si stejně musíte počkat klidně i půl hodiny (a někdy i víc)  až vám "pípne" vaše číslo a vy smíte jít k okýnku která je naprosto totožně označená jako ta kde není ani noha

Martin Kupka
Viktorie Babičková
Honza Bártek

Až nechutně velké zisky z poplatků

Dotaz na půjčku, chtěl jsem příklad pokud si půjčim určitou částku a budu přesně takto splácet kolik přibližně zaplatím celkem za to období navíc. Dostal jsem odpověď: To my nevíme, to ví počítač.


Tiskové zprávy Česká spořitelna

Rok 2018 byl pro Českou spořitelnu úspěšný. Konsolidovaný čistý zisk vzrostl v porovnání s rokem 2017 o 5,1 % na 15,4 mld. Kč. Provozní zisk se zvýšil dokonce o 9,3 %

Rok 2018 byl pro Českou spořitelnu úspěšný. Konsolidovaný čistý zisk vzrostl v porovnání s rokem 2017 o 5,1 % na 15,4 mld. Kč. Provozní zisk se zvýšil dokonce o 9,3 %

Česká spořitelna vykázala k 31. prosinci 2018 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 15,4 mld. Kč. Čistý zisk za rok 2017 činil 14,6 mld. Kč. V meziročním porovnání se tak čistý zisk zvýšil o 5,1 %. Ještě výraznější nárůst zaznamenal provozní zisk, který se díky výrazně rostoucím úrokovým výnosům a stabilním nákladům zvýšil o 9,3 % na 20,8 mld. Kč.

celý článek
Česká spořitelna nabízí k nové hypotéce pojištění domácnosti či nemovitosti na rok zdarma

Česká spořitelna nabízí k nové hypotéce pojištění domácnosti či nemovitosti na rok zdarma

Česká spořitelna v rámci promo akce nabízí k novým hypotékám v období od 4. března do 3. května 2019 pojištění domácnosti či nemovitosti na rok zdarma. Pojistnou smlouvu k hypotéce lze podepsat až do 15. května. Nabídka platí pro nové hypotéky i americké hypotéky s fixací delší než jeden rok.

celý článek
Česká spořitelna spustila okamžité platby, klienti neplatí žádné poplatky navíc

Česká spořitelna spustila okamžité platby, klienti neplatí žádné poplatky navíc

Česká spořitelna v pátek 22. února spustila okamžité platby za stejnou cenu jako standardní platby, tedy buď zcela zdarma (například se službou Moje zdravé finance, Erste Premier či Účet pro studenty) nebo za 7 Kč dle typu účtu klienta. Platby zcela zdarma nyní využívá více než jeden milion klientů České spořitelny.

celý článek
Apple Pay již u České spořitelny používá každý čtvrtý uživatel iPhonu

Apple Pay již u České spořitelny používá každý čtvrtý uživatel iPhonu

Apple Pay si během prvního dne od spuštění aktivoval každý čtvrtý uživatel iPhonu z řad klientů České spořitelny. V průběhu včerejšího dne tak službu Apple Pay začalo používat více než 20 000 klientů Spořitelny, kteří v průběhu dne s Apple Pay zaplatili za zboží a za služby více než 2,5 milionu korun.

celý článek
Apple Pay si od rána aktivovalo již 13 000 klientů ČS

Apple Pay si od rána aktivovalo již 13 000 klientů ČS

Apple Pay vyvolal u klientů České spořitelny obrovský zájem. Již během prvních šesti hodin po spuštění si službu aktivovalo 13 000 klientů (zhruba každý šestý uživatel iPhonu, iPadu respektive hodinek Apple Watch z řad klientů ČS), kteří:

*       provedli 3 128 transakcí (10 998 iPhone, 2788 Apple Watch, 126 iPad)
*       zaplatili 642 000 Kč u obchodníků
*       zrealizovali výběry z bankomatů v objemu 64 000 Kč

celý článek
Česká spořitelna mění strukturu a zakládá kmen Otevřeného bankovnictví, vede jej Martin Medek

Česká spořitelna mění strukturu a zakládá kmen Otevřeného bankovnictví, vede jej Martin Medek

Martin Medek se v rámci nové agilní struktury České spořitelny stal šéfem nově zřízeného kmene (tzv. tribu) Otevřeného bankovnictví a nových obchodních modelů. Hlavním úkolem tohoto kmene je dále posilovat pozici České spořitelny v oblasti  otevřeného bankovnictví, rozvíjet služby postavené na spolupráci s třetími stranami, zejména v oblasti využití API služeb, fintech řešení, multibankingu a bankovní digitální identity. Kmen Otevřeného bankovnictví je jedním z hlavních pilířů nové agilní struktury České spořitelny.

celý článek
Česká spořitelna nabídne okamžité platby za stejnou cenu jako standardní platby

Česká spořitelna nabídne okamžité platby za stejnou cenu jako standardní platby

Česká spořitelna úspěšně dokončila testování a od 22. února umožní klientům využívat okamžité platby za stejnou cenu jako standardní platby, tedy buď zcela zdarma (například se službou Moje zdravé finance, Erste Premier či Účet pro studenty) nebo za 7 Kč dle typu účtu klienta. Platby zcela zdarma nyní využívá více než jeden milion klientů České spořitelny.

celý článek
Česká spořitelna nabízí u hypoték Expresní čerpání a Variabilitu splátek zdarma

Česká spořitelna nabízí u hypoték Expresní čerpání a Variabilitu splátek zdarma

Česká spořitelna v rámci akční nabídky nabízí od 21. ledna do 3. března 2019 volitelné služby k hypotečním úvěrům Expresní čerpání a Variabilita splátek zcela zdarma. Nabídka platí k produktům Hypotéka ČS a Americká hypotéka. Standardně klient zaplatí za službu Expresní čerpání 2000 korun a Variabilitu splátek 3000 korun.

celý článek
Česká spořitelna zpřístupní firmám 100 milionů eur

Česká spořitelna zpřístupní firmám 100 milionů eur

Sto milionů eur budou moci čerpat české firmy díky nejnovější smlouvě mezi Evropskou investiční bankou (EIB) a Českou spořitelnou. Investiční úvěry by měly být určeny zejména malým a středně velkým firmám na jejich rozvojové investiční projekty.

celý článek
Český pracovní trh láká mezi novými členskými zeměmi EU vůbec nejvíce

Český pracovní trh láká mezi novými členskými zeměmi EU vůbec nejvíce

Pracovat v Česku chce stále více lidí. Do země přichází za prací více lidí, než kolik jich odchází za lepšími penězi do zahraničí. Česko je v regionu střední a východní Evropy druhou nejatraktivnější zemí z pohledu migrace pracovních sil. Vyplývá to z letošní studie Central and Eastern Europe Prosperity Report, kterou vypracoval britský Legatum Institute s podporou Erste Group – mateřskou bankovní skupinou České spořitelny.

celý článek
všechny tiskové zpravy

Organizátor         Záštita
Generální mediální partner

Mediální partneři

Partneři