web
První klientský rating bank v České republice


AKTUÁLNĚ: Právě se hraje o insolvence. Týká se to statisíců lidí

24. 01. 2019

AKTUÁLNĚ: Poslanci rozhodují o insolvenčním zákonu. Bude platit tzv. přísnější verze prosazovaná Patrikem Nacherem a sněmovnou, nebo zvítězí senátní, měkčí návrh zákona, více vstřícnější k dlužníkům?

Patrik Nacher, jako poslanec za hnutí ANO, a dlouholetý kritik a bojovník proti bankovním poplatkům zastává vyváženější formu zákona. "Všichni chceme zjednodušit a zpřístupnit insolvenci širšímu okruhu zadlužených občanů, je ale třeba myslet přitom i na slušné věřitele. Ne každý věřitel je šmejd. Mnohem více jsou věřiteli rodinní příslušníci, senioři, nebo i podnikatelé, kteří někomu dodali nějaké zboží či službu." vysvětluje poslanec Patrik Nacher.

Insolvence pro mnohem více dlužníků

V současné době je vyhlašováno přibližně 13 tisíc osobních bankrotů ročně. To je pouze zlomek lidí, na které je vyhlášena exekuce. Jen pro srovnání se v exekuci nachází 834 tisíc lidí. Je tak zřejmé, že do osobního bankrotu vstupuje méně než 1,5 procenta. 

Problémem jsou zejména současné omezující podmínky pro přístup dlužníků do insolvence. Dlužník musí v současné době splatit během pěti let alespoň třicet procent svých závazků. Musí tedy mít dostatečné prostředky a dostatečný příjem na to, aby byl schopen do pěti let tento podíl zaplatit. Z toho vyplývá, že k osobnímu bankrotu tak má přístup pouze ten z dlužníků, který má dostatečně vysoký příjem. Naopak dlužníci s nižšími příjmy na osobní bankrot nedosáhnou.

Poslanecký návrh odstraňuje překážky

Smyslem návrhu na změny insolvenčního zákona je především odstranění omezující podmínky splatit během pěti let alespoň třicet procent závazků. Nově tak budou moci do insolvence vstoupit i lidé, kteří nesplatí ani korunu, ale splní podmínky vyžití s příslušným nezabavitelným minimem. Dle verze schválené poslaneckou sněmovnou však musí po pěti letech o oddlužení rozhodnout soud, dle toho jak řádně plnil dlužník podmínky. To se však senátu nelíbí a jeho verze vrácena do poslanecké sněmovny tuto podmínku odstraňuje.

Život v exekuci žene dlužníky do šedé zóny

Lidé, které stíhá exekutor se snaží exekuci často vyhýbat. Jejich dluhy bývají větší, než mohou splácet, nebo dluh zvyšují sankce a přemrštěné úroky. I přes snahu splácet tak dluhy dále narůstají, což snižuje motivaci dlužníků vůbec něco splácet. Řešením je pak pro tyto lidi práce na černo, nebo život na sociálních dávkách, nebo kombinace obojího. 

Pokud se totiž nechá předlužený člověk zaměstnat, přijde o veškeré příjmy s výjimkou tzv. nezabavitelného minima, které nepřekračuje částku 10 tisíc korun. Takto omezeni mohou být předlužení dlužníci dokonce doživotně, aniž by vůbec celý svůj dluh mohli reálně splatit.

V případě osobního bankrotu toto omezení platí maximálně pět let a poté jsou dlužníci zcela oddluženi od všech svých závazků. Tím jsou také motivováni, aby vystoupili z šedé zóny a začali si legálně získávat prostředky pro svůj život i hrazení závazků v rámci oddlužení.

Pro stát je oddlužení výhodné

Pro stát je oddlužení velmi výhodné. Lidi, kteří začnou pracovat a kteří se zbaví dluhů začnou také hradit sociální a zdravotní pojištění a daně. Tito lidé mají také motivaci plnohodnotně žít, podnikat, pořizovat nemovitosti, zakládat účty, mohou si půjčit. To vše přináší prostředky do státního rozpočtu a snižuje demotivaci těchto lidí. 

Autor: Miroslav Zeman


Organizátor         Záštita
Generální mediální partner

Mediální partneři

Partneři