web
První klientský rating bank v České republice


Air Bank za tři čtvrtletí vydělala více než 1,2 miliardy korun. Má už 656 tisíc klientů

05. 11. 2018

Air Bank ve třetím čtvrtletí letošního roku poprvé od svého vzniku překonala miliardovou hranici a vykázala čistý zisk 1 222 milionů korun. Meziročně byl zisk banky vyšší o 329 %. Air Bank se dál daří získávat nové klienty i navyšovat objem rozpůjčovaných peněz a tím zvyšovat příjmy z běžného retailového bankovnictví. Hlavní příčinou skokového nárůstu zisku byly ale především mimořádné jednorázové příjmy z investic banky.

„Od začátku se snažíme, aby nás klienti mohli mít rádi a rádi využívali naše služby. Navíc pokud jsou pro ně služby výhodné, více je využívají a to se pozitivně odráží i v hospodaření a v dalších investicích do rozvoje banky. Velmi si považuji, že takový přístup se nám daří naplňovat. Dokazují to nejen noví klienti, kteří k nám stále přicházejí, ale také výborné hospodaření Air Bank,“ říká Michal Strcula, generální ředitel Air Bank.

Služby Air Bank ke konci září využívalo už přes 656 tisíc klientů. Jejich počet tak meziročně vzrostl o 14 %. Ještě více se zvýšil počet běžných účtů, a to o 18 % na 722 681. Počet spořicích účtů se navýšil o 50 tisíc na 423 465.

Air Bank se daří nadále zvyšovat objem rozpůjčovaný peněz. Celkový objem úvěrů v portfoliu se zvýšil o 19 % na 45,4 miliardy korun. Navíc banka od konce června svým klientům nově nabízí také kontokorent. Air Bank nadále pokračuje v investicích do výstavby vlastní bankomatové sítě. Na konci září měla celkem 358 bankomatů, což je o 96 bankomatů více než před rokem

Objem vkladů na běžných a spořicích účtech klientů se zvýšil o 17 % na 101 miliardy korun. Celková bilanční suma banky vzrostla ke konci září meziročně o 18 % na 111,8 miliardy korun. Vlastní kapitál se zvýšil o 22 % na 7,5 miliardy korun. 

30. 9. 2017

30. 9. 2018

Meziroční změna

Čistý zisk

284,8 mil. Kč

1 221,9 mil. Kč

+ 329 %

Čisté výnosy očištěné o úvěrové ztráty

1 325,6 mil. Kč

2 426,1 mil. Kč

+ 83 %

Správní a režijní náklady

-970,2 mil. Kč

-1 044,7 mil. Kč

+ 8 %

Počet klientů

578 229

656 497

+ 14 %

Počet běžných účtů

613 436

722 681

+ 18 %

Počet spořicích účtů

373 402

423 465

+ 13 %

Objem vkladů

86,3 mld. Kč

101,0 mld. Kč

+ 17 %

Objem úvěrů

38,2 mld. Kč

45,4 mld. Kč

+ 19 %

Bilanční suma

94,6 mld. Kč

111,8 mld. Kč

+ 18 %

Vlastní kapitál

6,2 mld. Kč

7,5 mld. Kč

+ 22 %

Počet zaměstnanců

773

789

+ 2 %

Počet poboček

35

35

+ 0

Počet bankomatů

262

358

+ 96


 Organizátor         Záštita
Generální mediální partner

Mediální partneři

Partneři