web
První klientský rating bank v České republice


Kniha Patrika Nachera: Dávat hraběcí rady

10. 01. 2018

STŘEDEČNÍ SERIÁL - KNIHA KONEC FINANČNÍCH NEGRAMOTŮ V ČECHÁCH: Aneb proč nebrat vážně tzv. hraběcí rady? ČTĚTE DÁLE!

Dávat hraběcí rady – aneb různá investorská doporučení berme s obrovskou rezervou. Když bychom se dnes podívali na všechny ty predikce a odhady ekonomů, analytiků a dalších odborníků, vývoje cen různých komodit, akcií, kurzů měn, inflace, ekonomického růstu, nezaměstnanosti, zjistili bychom, že mají v lepším případě úspěšnost 50 %. Někdy se jim jejich předpovědi vyplnily, jindy šel vývoj zcela opačně.

Nechci se nikoho dotknout, ale je to jako věštění z kávové sedliny nebo z křišťálové koule. Tito „věštci ekonomické budoucnosti“ pak vždy přicházejí s „revizemi“ a především vysvětlením a obhajováním, proč se nenaplnil jejich původní scénář, na způsob „po bitvě, je každý generál“ – nepočítal s přírodní katastrofou, válkou, politickou krizí, krachem banky, tlakem odborů, pádem vlády, občanskými nepokoji, případně souhrou a kombinací několika těchto událostí. Investorovi je to ovšem k ničemu. Proto by měl vědět, že tyto věci jsou v zásadě nepředvídatelné, protože vlivů a okolností je nekonečně mnoho.

Je to tak trochu o náhodě a analytik se pak vždy tváří jakože „já nic, já muzikant“. Ale i pokud by rady byly přesné, ale zároveň měly širokou publicitu, takže by byly přístupné všem, ovlivní to logicky tlak na prodej/nákup, a tudíž i cenu a původní přidaná hodnota se principiálně vytrácí. Na tomto místě mi proto dovolte připomenout a podtrhnout text, který je sice nezbytnou a nedílnou součástí všech investorských doporučení od seriózních institucí, většina lidí jej ale přehlédne a nečte (obyčejně je schovaný pod čarou či na jiném místě, psaný drobnopísmem pro účely případného budoucího sporu). Nicméně je to důležité upozornění pro potenciální investory, které je svým obsahem často v kontrastu k predikcím o budoucích ziscích a zářných zítřcích. Přečtěte si to prosím alespoň tady. Mě tím potěšíte a sobě pomůžete. Jde o tzv. disclaimer (odmítnutí odpovědnosti, upozornění), jehož ukázku jsem pro vás připravil. XYZ je značka, pod kterou si můžete představit finanční instituci, banku, brokera, investiční společnost:

Informace uvedené v tomto dokumentu nemohou být považovány za nabídku k nákupu či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje nebo jinou výzvu či pobídku k jeho nákupu či prodeji. Veškeré zde obsažené informace a názory pocházejí nebo jsou založeny na zdrojích, které XYZ považuje za důvěryhodné, nicméně tímto nepřebírá záruku za jejich přesnost a úplnost, ačkoliv vychází z toho, že byly publikovány tak, aby poskytovaly přesný, plný a nezkreslený obraz skutečnosti. Názory XYZ uvedené v tomto dokumentu se mohou měnit bez předchozího upozornění. XYZ se může příležitostně podílet na obchodech s investičními nástroji, obchodovat s nimi nebo vykonávat činnost tvůrce trhu pro investiční nástroje nebo je držet, poskytovat poradenství či jinak profitovat z obchodů s investičními nástroji nebo od nich odvozených derivátů, které byly emitovány osobami zmíněnými v tomto dokumentu. XYZ nepřebírá nad rámec stanovený právními předpisy odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto dokumentu nebo informací v něm obsažených. Tento dokument je určen primárně pro profesionální a kvalifikované investory. Pokud kopii tohoto dokumentu obdrží jiná než výše uvedená osoba, neměla by své investiční rozhodnutí založit výhradně na tomto dokumentu, ale měla by si zároveň vyhledat nezávislého poradce. Každý investor je povinen přijmout vlastní informované rozhodnutí o vhodnosti investice, protože investiční nástroj uvedený v tomto dokumentu nemusí být vhodný pro všechny investory. Minulá výkonnost investičních nástrojů nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná budoucí výkonnost je založena na předpokladech, které nemusí nastat. S investičními nástroji a investicemi jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může stoupat i klesat a není zaručena návratnost původní investované částky. Investiční nástroje denominované v jiné měně jsou navíc vystaveny riziku vyplývajícímu ze změn devizových kurzů s možným pozitivním nebo negativním dopadem na cenu investičního nástroje a následně na zhodnocení investice.

 

Další díly našeho seriálu o knize Konec finančních negramotů v Čechách si můžete přečíst ZDE!

NOVOU KNIHU PATRIKA NACHERA SI MŮŽETE ZAKOUPIT PŘÍMO ZDE!

Konec negramotů

Autor: Miroslav Zeman


Organizátor         Záštita
Generální mediální partner

Mediální partneři

Partneři